Personel Alımı

Bu İlde İkamet Edenlere Duyuruldu! Görevli Alımları Başladı!

Giresun ilinde ikamet eden yüzlerce vatandaşı ilgilendiren bir iş ilanı yayınlandı. Şebinkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından resmi internet sitesinden yayınlanan iş ilanına göre 2 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alanında yapılacak olan personel alımı için adayların KPSS sınavından en az 60 puan almış olma şartı bulunuyor. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alımının detayları…

GENEL ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Vakıf Müdürü, Muhasebeci, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.

İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak

ÖZEL ŞARTLAR

En az 4 yıllık Yükseköğretim kurumlarının Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji veya Psikoloji bölümlerinden mezun olmak.

İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme sınavında 2020-2021 Yılı KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

Şebinkarahisar İlçe  sınırlarında 20.01.2022 tarihinden önce 6 aydır ikamet ediyor olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek engeli bulunmamak.

Bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya lisans eğitiminde bilgisayar dersi (transkript) almış olmak. Word, Excel vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabiliyor olmak.

En az (B) Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanıyor olmak.
Müracaatlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü vakifilan.ailevecalisma.gov.tr adresine girilerek e-devlet üzerinden yapılacaktır.