Personel Alımı

Bu İlde İkamet Edenler! KPSS Şartsız Alım Yapılacak!

İstanbul ilinde yaşayan ve iş arayan yüzlerce akademik personel adayı için yeni bir iş ilanı yayınlandı. İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından resmi internet sitesinden yayınlanan ilana göre 2 öğretim personel alımı yapılacak. Mimarlık alanında yapılacak olan personel alımı için son başvuru tarihi 3 Şubat olarak belirlendi. İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi alım şartları nelerdir?

Personel Alım Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olunması,

Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması,

Eğitim dili İngilizce olan programlara yapılan başvurularda, başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlaması,

Adayların Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede “En az ölçütler” i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Tüm Başvurular İçin İstenen Ortak Belgeler

Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı dilekçelerinde, yayımlanan ilan tarihini, akademik birime ait bilgileri, başvurdukları kadro unvanı, yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, E-posta, İkamet Adresi, Ev/İş Tel. vb.) bilgilerini, ayrıca haklarında bilimsel referans alınabilecek iki öğretim üyesinin Adı-Soyadı ve iletişim bilgilerini (çalıştıkları kurum, adresleri, GSM, E-Mail, iş tel. vb.) ile teslim ettiği belgelerine ait bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir.

Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

Nüfus cüzdan fotokopisi,

Erkek adaylar için; askerlik durumunu gösterir e-Devletten alınacak barkotlu belge,

e-Devletten adli sicil sorgulaması yapılarak alınacak, resmi kuruma hitaben, belge verilme nedeni diğer seçilerek Üniversitemize ibraz edilmek üzere “adli sicil kaydı” ve “arşiv sicil kaydı” bulunmadığını gösterir barkotlu belge,

Lisans, yüksek Lisans, doktora mezuniyet belgeleri ile doçentlik belgesinin e-devlet uygulaması üzerinden alınacak barkotlu çıktıları, e-Devlet üzerinden alınamayan mezuniyet belgeleri için Üniversitesinden onaylı ya da noter tasdikli suretleri ile doçentlik belgesinin noter tasdikli sureti.

Eğitim dili İngilizce olan programlara başvuran adaylar için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi,