Personel Alımı

Bu İlde İkamet Edenler! Başvurular 15 Gün İçinde Kabul Edilecek!

İstanbul ilinde ikamet eden ve iş arayan yüzlerce vatandaşı yakından ilgilendiren önemli bir duyuru yapıldı. İstanbul Medipol Üniversitesi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre 17 sözleşmeli personel alımı yapacağını belirtti. KPSS sınav şartı bulunan ilana başvurmak isteyen personel adaylarının başvurularını 15 gün içinde kabul edecek olan İstanbul Medipol Üniversitesi personel alım şartları nelerdir?

Genel Şartlar

Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli)

Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

Üniversitemizin tüm yerleşkelerindeki iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak (Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli)

10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak (Koruma ve Güvenlik Görevlisi).

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.