Gündem

Böcek Yemeye Mecbur Kalabiliriz!

Böcekler pek çok kültürde var olan ve tüketilen canlılardır. Türk yemek kültürüne baktığımızda, böceğin iğrenç bir şey olduğunu düşünebiliriz. Ancak; bize iğrenç ve tuhaf gelen bu durum, başlıca Afrika ülkeleri olmak üzere birçok ülkede temel besin kaynağıdır. Ağaç içerisinde yaşayan çeşitli böcekler, larvalar ve kurtçuklar gıdaya ulaşımın zor olduğu zamanlarda sürekli olarak tüketilmiştir. Çin, Japonya ve Hindistan gibi gelişmiş ve gelir düzeyi nispeten yüksek olan ülkelerde bile böceklerin tüketimi oldukça yaygındır. Peki, ama bu bizi neden ilgilendiriyor? Böceklerin yaygın tüketimi neden bizim için bu kadar önemli? egehaber.com

Suyumuz Bitiyor ve Kuraklık Kapıda!

Suyun tarımda ve hayvan yetiştiriciliğinde aktif olarak kullanıldığını biliyoruz. Dünya’nın suyunun gittikçe azaldığı ve su kaynaklarının tükendiği de bilinen bir gerçek. Suyun bitmesi tarımın ve hayvancılığın bitmesine neden olmaktadır. Nitekim su sadece bizim içtiğimiz değil yediğimiz gıdalarında ham maddesidir. Eğer su bu şekilde azalmaya devam ederse insanın temel ihtiyaçlarından olan gıdaların da tükeneceği aşikârdır.

Böcekler Alternatif Besin Kaynağı Olabilir Mi?

Böceklerin çeşitli ülkelerde tüketildiğini artık biliyoruz. Bununla birlikte besin değerleri de en az yediğimiz diğer gıdalar kadar yüksek. Hatta çekirgelerin ve kurtçukların alternatif bir protein kaynağı olduğu da bilinen bir gerçektir. Bununla birlikte böceklerin yenmemesi için bir neden yoktur. Bize her ne kadar iğrenç, tuhaf ve mide bulandırıcı olarak gelse de suyun azalması insanı alternatif besin kaynaklarına yöneltecektir. Böceklerin su tüketiminin çok az olması da ileride tüketilmesinin ve yaygınlaşmasının önemli nedenlerinden olacaktır. www.egehaber.com