Gündem

Bir İlimizde Daha Kısıtlama Kaldırma Kararı Alındı

Valilik tarafından çok önemli bir açıklama yapılarak il genelinde alınan bir karar duyuruldu. Söz konusu kararda 18 yaş altı gençlerin ve çocukların şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerinde yanlarında veli/vasisi bulunması şartının kaldırıldığı belirtildi.

Diyarbakır Valiliği tarafından bir açıklama yapıldı ve 18 yaş altı gençlerin ve çocukların şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerinde yanlarında veli/vasisi bulunması şartının kaldırıldığı belirtildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada Vali Münir Karaloğlu başkanlığında corona virüsü salgını hakkında alınacak olan kararların değerlendirildiği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısının gerçekleştirildiği belirtildi.

YAPILAN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada “Bu çerçevede; 30.05.2020 tarihli ve 8558 sayılı İç İşleri Bakanlığı Genelgesi ve bu doğrultuda alınan 30.05.2020 tarihli ve 47 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile o tarihte sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile seyahat izin belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecekleri, 10.06.2020 tarihli ve 9138 sayılı İç İşleri Bakanlığ ıGenelgesi ve bu doğrultuda alınan 10.06.2020 tarihli ve 53 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 18 yaş altı çocuk ve gençlerimizle ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının, ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırılması hususları düzenlenmişti.” hatırlatması yapıldı.

ALINAN KARARLAR

Bunun üzerine toplantıda alınan kararlar şöyle belirtildi:

Gelinen aşamada, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili Bakanlıklarla yapılan görüşmeler sonucunda İç İşleri Bakanlığının 10.07.2020 tarihli ve 18 Yaş Altındaki Vatandaşlarımızın Seyahati konulu Genelgesi doğrultusunda 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 inci ve 72 inci maddeleri uyarınca;

18 yaş altındaki çocuk ve gençlerimizin şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerinde yanlarında veli/vasisi bulunması şartının kaldırılmasına,

Bu kapsamdaki çocuk ve gençlerimizin, karayolu, demiryolu, deniz veya hava yolu ile yapacakları seyahatlerin ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen (pandemi süreci öncesinde olduğu şekliyle) esaslar çerçevesinde yapılmasına,

Kendi başlarına yolculuk yapacak çocuk ve gençlerimizin seyahatlerinde de toplu taşıma araçlarına yönelik İç İşleri Bakanlığınca çıkarılmış olan Genelgeler ile Koronavirüs Bilim Kurulu Rehberinde yer alan hususlara riayet edilmesine,

Kaymakamlıklar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslara göre uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, karar verilmiştir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu