Gündem

Bir ilde yeni tedbir kararı alındı: Bunu yapan 3 bin 450 TL ceza ödeyecek!

Çin Wuhan’dan dünyaya yayıldığı iddia edilen corona virüsü salgını Türkiye’de etkisini sürdürüyor. Virüsün yayılımını önlemek için ise illerden yeni tedbir kararı açıklamaları geliyor. Son olarak Kilis Valiliği hastalar/vakaların temaslı olduğu kişiler ile ilgili yapılan eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda/bildirimde bulunanların 3 bin 450 TL ceza ödeyeceklerini duyurdu.

Kilis Valiliği salgınla mücadelede yeni corona virüsü kararını duyurdu. Valilik Korona virüs (Kovid-19) tanılı hastalar/vakaların temaslı olduğu kişiler ile ilgili yapılan eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda/bildirimde bulunanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilerek üst sınırdan 3.450 TL idari para cezası uygulanacağını bildirildi.

Kilis Valiliği yeni tedbir kararları şu ifadeler ile duyuruldu:

Korona virüs (Kovid¬19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir.

Korona virüs tanısı konulan bazı hastaların/vakaların sağlık ekiplerimizce yapılan filyasyon çalışmaları sırasında temaslı oldukları kişiler hakkında eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyan ve bildirimlerde bulundukları tespit edilmiştir.

Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan filyasyon çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır.

Bilindiği üzere Türk Ceza Kanununun 206´ncı maddesinde “bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişinin, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağı” hükme bağlanmıştır.

Salgınla mücadelede temel Kanun olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27´nci maddesinde ise İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesi gereği İlimiz Valisi Sayın Recep SOYTÜRK başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu anılan Kanunun 27 ve 72’ nci maddeleri uyarınca;

1) Korona virüs (Kovid-19) tanılı hastalar/vakaların temaslı olduğu kişiler ile ilgili yapılan eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda/bildirimde bulunanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilerek üst sınırdan 3.450 TL idari para cezası uygulanmasına ve Türk Ceza Kanununun 206. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması amacıyla ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

Karar vermiştir.