Kamu

Bir değil, iki değil, beş yıl içinde dilekçeyle başvuran herkese 1250 TL verilecek: Sigorta girişi şartı var!

Dilekçe ile sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuru yapan herkese bu yıl 1250,00 TL veriliyor. Öte yandan emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalıların cenaze ödeneği kişinin emekli aylığından az olmamak üzere (makam, temsil ve görev tazminatı gibi tazminatlar hariç) 2022 yılı için 4.473,46 TL ödemesi yapılıyor.

Türkiye’de devlet vatandaşlara cenaze ödemesi yardımı yapıyor. Yardım ödemeleri için bu sene miktar 1250 TL olarak açıklandı. Almak isteyenlerin dilekçe ile başvuruda bulunması gerekiyor. Ödeneği sigortalının sırasıyla eşi, yoksa çocukları, o da yoksa ana babası, o da yoksa kardeşleri alabiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) internet sitesi üzerinden cenaze ödeneği ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Ödemeden yararlanmak isteyenlerin şu şartları sağlaması gerekiyor:

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, veya
Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken, veya
Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken,
ölen sigortalının hak sahiplerine verilir.
360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır.