EkonomiKamu

Bir defalık ödeniyor: SGK 2 yıllık maaşın toplamı olarak hesaplıyor!

Devlet tarafından vatandaşlara çeşitli destek yardımları sağlanıyor. Bu desteklerden biri de ölüm geliri veya aylığı almakta iken evlenen ve bu nedenle aylığı kesilen kız çocuklarına yapılan çeyiz parası yardımı. Başvuruda bulunan vatandaşlara SGK bir defalık, 2 yıllık yetim maaşı toplamı tutarında ödeme yapıyor.

Döviz kuruna bağlı olarak artan eşya fiyatları evliliği de zorlaştırdı. Evlenecek olan vatandaşlara ise devlet destek ödemesi yapıyor. Çeyiz parası adı altında yapılan yardımdan ölüm geliri veya aylığı almakta iken evlenen ve bu nedenle aylığı kesilen kız çocukları faydalanabiliyor. 2 yıllık yetim maaşı toplamı olarak ödenen yardımdan faydalanmak isteyenlerin yıl içerisinde SGK İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine başvuru dilekçesi ile başvuruda bulunması gerekiyor. İkinci kez evlilik yapanlar ise bu yardımdan faydalanamıyor.

Çeyiz yardımı ile ilgili diğer detaylar

Evlenme ödeneğinin ödenmesi için hak sahibi kız çocuğunun bir dilekçe ile Kuruma başvurması gerekir. Evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, dilekçeyle beraber evlenme cüzdanının bir örneğinin de Kuruma verilmesi zorunludur.

Evlenme ödeneği alan kız çocukları boşandıkları takdirde, bu kişilere hak sahipliğinden doğan gelir ve aylığı tekrar bağlanır. Ancak bu kişiler evlenme ödeneğini aldıkları tarihten itibaren iki yıl içinde boşanırlarsa, bu iki yıllık sürede gelir ya da aylık bağlanmaz, iki yıllık süre dolduktan sonra aylığa tekrar hak kazanırlar.

01.10.2008 tarihinden önce 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak çalışan kamu görevlisi sigortalıların hak sahipleri için ise;

Evlenmeleri sebebiyle dul ve yetim aylığı kesilen eş (karı veya koca) ve kız çocuklarla anaya bir defaya mahsus olmak üzere almakta oldukları dul veya yetim aylıklarının on iki aylık tutarı evlenme ikramiyesi olarak ödenir.
Bunlardan evlenme tarihinden itibaren on iki aydan önce boşananlarla evliliğin butlanına veya feshine karar verilenlere yeniden aylık bağlanması halinde, ödenmiş bulunan evlilik ikramiyesinin on iki aydan eksik süreye ait kısmı tahsil edilinceye kadar aylıkları ödenmez.

Evlenme ödeneği verilen kız çocuklarının gelir veya aylıkları, evlenme tarihini izleyen ödeme dönemi başından itibaren durdurulur. Gelir veya aylıklar, durdurulduğu tarihten iki yıl sonra da kesilir, varsa diğer hak sahiplerinin gelir veya aylıkları, gelir veya aylığın kesildiği tarihten itibaren yükseltilir.