Bilim

Wikipedia geri mi geliyor? Kritik gün!

Türkiye’de erişime 2017 yılında kapatılan internet ansiklopedisi Wikipedia’nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağı nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. 

Başvuruda, Wikipedia isimli internet sitesinin tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmesinin ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddia edilmişti. Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü başvuruyu ele aldı. Ancak başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi’nin 28’inci maddesine göre Genel Kurula sevkine karar vermişti.

”2017’DEN BERİ ERİŞİM ENGELİ VAR”

Karar gereğince, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bireysel başvuruyu, 26 Aralık’taki gündem toplantısında ele alacak. Siteye erişim, Türkiye’yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar nedeniyle 29 Nisan 2017’de engellenmişti. 

Bir cevap yazın