Enerji teknolojileri araştırmaları

Küresel darboğazlar, güvenilir enerji tedariki ve atıkların, artıkların ve emisyonların güvenli bir şekilde bertarafı ve arıtılmasında öngörülebilir. Helmholtz enerji araştırmacıları, şimdiki ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak için çözümler arıyorlar.

BİLİM VE TEKNOLOJİ 25.10.2018, 20:47 04.01.2019, 00:31
Enerji teknolojileri araştırmaları

Enerji araştırması alanında yer alan Helmholtz bilim adamları, ekonomik, ekolojik ve sosyal olarak sürdürülebilir bir enerji arzını güvence altına almak için çözümler geliştirmek için çalışıyorlar.

Teknolojik ve sosyoekonomik koşullar ve iklim ve çevre üzerindeki etkileri de dahil olmak üzere ilgili tüm enerji zincirlerini inceliyorlar. Önemli bir amaç, fosil ve nükleer yakıtların sürdürülebilir iklim-nötr enerji kaynakları ile değiştirilmesidir. Bilim adamları ayrıca güneş, biyokütle ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji potansiyelini belirlemeye çalışıyorlar. Geleneksel enerji santrallerinin verimliliğini ve bir bütün olarak enerji kullanımını artırmak için çalışıyorlar. Son olarak, Helmholtz Derneği uzun vadede yeni bir enerji kaynağı geliştirmek için nükleer füzyon araştırıyor ve bilim adamları nükleer güvenlik araştırması alanında uzmanlar.

Görünüm

Enerji geçişi bugün ve gelecek için en büyük zorluklardan biridir. 6. Enerji Araştırma Programında, Alman hükümeti enerji kaynaklarının yeniden yapılandırılması için hayati öneme sahip stratejiler ve teknolojilere odaklanıyor: yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, enerji depolama ve şebeke teknolojileri. Helmholtz Derneği, Alman hükümetinin stratejisini güçlü bir şekilde desteklemektedir ve uzmanlık ve deneyim sunarak, uygulanmasına büyük katkı sağlamaktadır. Ayrıca, araştırma boşluklarını kapatıyor ve tüm ilgili alanlarda daha hızlı ilerleme kaydetmeye çalışıyor. Helmholtz araştırması, geniş bir seçenek yelpazesi ile ilgilenmekte ve uygulamaya yönelik çalışmalara yönelik temel araştırmalara çok fazla önem vermektedir.

Yorumlar (0)