Ekonomi

Belirlenen Süre Doluyor! Hesaplara 31 Aralık’a Kadar 2.500 TL Yatıyor!

Geçtiğimiz aylarda Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklik 26 Ekim tarihinde yürürlüğe girerek çiftçiler içinde vergi kolaylığı sağlanmıştı. Tarım sektörünü güçlendirmek adına atılan bu adım ile mazot gübre gibi ödemelerde vergi kaldırılmıştı. Çiftçiden ödenen destek ödemelerinden kesilen stopajlarda 5 yıl geriye dönük iadesi yapılacak. 2.500 TL hesaplarına yatacak. Ancak son Başvuru tarihi 31 Aralık. İşte detaylar…

Çiftçiye Nefes Aldıracak Ödeme!

31 Aralık tarihine kadar başvuran çiftçiye 2.500 TL ödeme yapılacak. Bu bağlamda çiftçilere ödenen desteklerden kesilen yüzde 4 stopaj vergisinin 2016’ya kadar yani 5 yıl geriye dönük iadesi kararı kapsamında 2 milyon kişiye, faiziyle birlikte yaklaşık 5 milyar liralık ödeme yapılacak. Vergi iadesi hakkından yararlanabilmek için aranan şartlar şöyle:

  • Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) kayıtlı olunmalı.
  • Çiftçi, düzeltme zamanaşımı süresi içinde yetkili vergi dairelerine eksiksiz doldurulmuş bir dilekçeyle başvurmalı. Dilekçeye, iadenin yapılabileceği banka hesap numarası da eklenmeli. Yetiştirici ve çiftçiler, bu dilekçe örneğini bağlı bulundukları birlik ve odalardan temin edebilir.
  • Başvurulacak vergi dairesi mükellef tarafından serbestçe belirlenebilir.
  • Mükellefler dilekçeyi elden veya posta yoluyla vergi dairesine sunabileceği gibi İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) veya e-Devlet üzerinden de başvurabilir.
  • Dava açılmamalı. Açılmış davalardan vazgeçilmeli.
  • Vazgeçilen davalarla ilgili daha önce verilmiş ve kanun yolu tüketilmemiş kararlar uyarınca, taraflara tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın işlem yapılmayacak, idarece de açılmış davalar sürdürülmeyecek.
  • Faiz, yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmeyecek, hükmedilmişse ödenmeyecek.
  • Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunanların iade talepleriyle ilgili olarak bu hüküm uygulanmayacak.