Kamu

Belediyede işe girmek isteyen ilkokul mezunları dikkat: Duyuru yapıldı!

Belediyede işe girmek isteyen ilkokul mezunlarını ilgilendiriyor. Bir belediye personel alımı için ilana çıktı. Belediye tarafından verilen ilanda, belirtilen kadro için toplamda 13 personel alımı yapılacağı açıklandı.

Amasra Belediyesi personel alımı yapacak. Bu kapsamda Türkiye İş Kurumu üzerinden personel alım ilanı verildi. Verilen ilanda alımların temizlik görevlisi kadrosunda yapılacağı bildirildi. 15 Haziran tarihinde yayınlanan ilan için başvurular 20 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek. İlandaki şartları sağlayan adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirebilirler.

Başvuru Şartları:

1- Müracaatlar İŞKUR resmi web sitesi üzerinden alınacaktır.
2- T.C. Vatandaşı Olmak, Emekli Olmamak
3- Çalışmaya Engel Sağlık Sorunu Olmamak
4- Son 1 yıldır Amasra ilçesinde ikamet ediyor olmak.
5- Askerlik Görevini Yapmış Olmak veya Muaf Olmak ya da Askerlikle İlişkisi Bulunmamak
6- En az İlkokul mezunu olmak.
7- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
Çalışma süresi 5 aydır.

Sözlü sınav 24.06.2022 tarihinde saat 14:00’de Amasra Belediyesi Meclis Salonunda yapılacaktır.
Taleple ilgili tüm duyurular belediye resmi sitesi olan www.amasra.bel.tr adresinden duyurulacaktır..