Kamu

Başvurular bugün sona eriyor: e-Devlet üzerinden başvuru ile personel alımı yapılacak!

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alım ilanı verdi. Verilen ilana göre, e-Devlet üzerinde DOKAP-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvuru ile alım yapılacak. Sözleşmeli personel kadrosu için yapılacak alım için başvurular bugün sona erecek.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi sözleşmeli personel alımı için ilan verdi. İlana başvuruda bulunmak isteyen adayların, İnşaat Mühendisliği, İstatistik lisans programı, Mimarlık lisans programı, Tarla Bitkileri veya Bahçe ve Tarla Bitkileri lisans programları, İşletme, İktisat veya Maliye lisans programları, Turizm Fakültelerinin herhangi bir lisans programından mezun olması gerekiyor. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar en geç bugün içerisinde başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

AÇIKTAN BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

Türk vatandaşları için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) En az dört yıllık olmak üzere Tablo 1’de belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
c) Özel sektörde ve/veya kamuda mesleği ile ilgili alanlarda en az beş yıl (lisansüstü derece sahipleri için en az üç yıl) fiilen çalışmış olmak,
d) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin en az birinden en az altmış puan (YDS 60) almış olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) denkliği kabul edilen ulusal ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan bu puana denk puan almış olmak.

Türk vatandaşı olmayanlar için:

Yabancıların Türkiye’de çalışmalarına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

a) Tablo 1’de belirtilen lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde Tablo 1’de belirtilen görev alanları ile ilgili alanlardan başvuruda bulunacağı alana ilişkin en az 5 yıl fiilen çalışmış olmak,

BAŞVURU ŞEKLİ ,TARİHİ VE YERİ

Türk vatandaşı olan adaylar, müracaatlarını 23/08/2021 tarihinde başlayarak 14/09/2021 tarihlerinde saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde DOKAP-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecektir. Türk vatandaşı adayların şahsen, e-mail, posta, kargo ya da APS ile yapılan başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Türk vatandaşı olmayan adaylar ise başvurularını Başkanlığımıza belirtilen süre içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapacaktır. Başvuru evrakları; aşağıda yer alan sıralamaya uygun olarak bir dosya içerisinde Başkanlığımıza sunulacaktır. Ayrıca Ek-1 ve Ek-2 formları bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurularak imzalanacaktır.

İLANA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.