EkonomiGündem

Başvurular bugün e-Devlet üzerinden başladı: 75 bin liraya kadar faizsiz kredi veriliyor!

Corona virüsü salgını nedeniyle yeni ekonomik tedbirler alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda 5 milyar TL bütçeli yeni destek paketi müjdesi verildi. Mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve istihdam seviyelerini korumalarını sağlamak üzere hazırlanan desteğe kimler başvurabilir?

Corona virüsü salgını nedeniyle KOSGEB tarafından hazırlanan yeni destek paketine başvurular e-Devler sistemi üzerinden başladı. Mikro işletmelerin 30, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar kredi alacağı krediden kimlerin faydalanabileceği merak ediliyor. KOSGEB konuyla ilgili olarak detayları resmi internet sayfası üzerinden açıkladı.

Destek programından yararlanma koşulları

 

(1) Destek programlarından yararlanılabilmesi için MKİ’nin; Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir. KBS’ye kayıt, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

(2) Ölçek kriteri: Her iki bileşene, güncel KOBİ Bilgi Beyannamesine göre mikro veya küçük ölçekte olan işletmeler başvurabilir.

(3) Birinci bileşene aşağıda belirtilen şartların tümünü karşılayan MKİ’ler başvurabilir:

a) Sektör kriteri: Mali kayıtlardaki ana faaliyet kodu; NACE Rev 2’ye göre Kısım C – imalat sektörü olan MKİ’ler başvurabilir.

b) 2019 yılında asgari gelir hacmine ulaşmış olma kriteri: 2019 yılı KOBİ Bilgi Beyannamesine göre asgari 75.000 TL net satış hasılatı olan MKİ’ler başvurabilir.

c) 2020 yılında 2019 yılına göre gelir kaybına uğramış olma kriteri: 2019 yılı ilk 5 aylık geliri ile 2020 ilk 5 aylık geliri mukayese edildiğinde asgari %25 azalış olan MKİ’ler başvurabilir. Burada gelir değeri olarak; aylık KDV Beyannamelerindeki teslim ve hizmetler tutarı esas alınır.

ç) Kuruluş tarihi kriteri: 2019 yılı Mayıs ayı ve daha önce kurulan MKİ’ler başvurabilir.

(4) İkinci bileşene aşağıda belirtilen şartların tümünü karşılayan MKİ’ler başvurabilir:

a) Sektör kriteri: Mali kayıtlardaki ana faaliyet kodu; NACE Rev 2’ye göre “Kısım C – imalat sektörü” veya “Bölüm 62 – bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektörü” ya da “Bölüm 72- Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörü” olan MKİ’ler başvurabilir.

b) Yenilikçi genç MKİ olma kriteri: 2017 ve sonrasında kurulmuş olup desteğe başvuru tarihi itibariyle aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan MKİ’ler, yenilikçi genç MKİ sayılır:

(1) Merkez ya da şube adresi itibariyle TEKMER veya TGB’de faaliyet gösteren MKİ’ler.

2) Kamu kaynaklarıyla desteklenen Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi başarı ile tamamlanmış veya projesinin süresi devam etmekte olan MKİ’ler.

3) 2017 ve sonrasında patent belgesi almış olan MKİ’ler.

4) 2017 ve sonrasında Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR deneyim belgesi) almış olan MKİ’ler.

(5) MKİ’nin sektör bilgisi olarak; 2020 yılı Mayıs ayı tarihi itibariyle mali kayıtlardaki ana faaliyet kodu esas alınır. 2020 yılında Haziran – Aralık döneminde yeni kurulan MKİ’lerin 2020 Aralık ayı itibariyle mali kayıtlardaki ana faaliyet kodu esas alınır. 2021 yılında yeni kurulan MKİ’ler ile önceki yıl faaliyet kodu mali kayıtlardan temin edilemeyenler için son onaylı KOBİ Bilgi Beyannamesindeki ana faaliyet kodu esas alınır.