Genel

Bakanlıktan güzel haber geldi: 2 aylık ek ödeme yapılacak!

Corona virüsü döneminde en büyük mücadeleyi verenler sağlık çalışanlara oldu. Bu nedenle çalışanlara ek ödeme yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarının beklediği müjdeyi verdi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, sağlık çalışanlarına Kasım ve Aralık aylarını kapsayacak şekilde iki aylık ek ödeme yapılacak.

Resmi Gazete’de “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı. Yayımlanan yönetmeliğe göre, sağlık çalışanlarına Kasım ve Aralık aylarını kapsayacak şekilde iki aylık ek ödeme yapılacak.

Ödeme ne kadar olacak?

Sağlık personellerine yapılacak ek ödeme miktarını ve hangi personelin yararlanacağını Sağlık Bakanı belirleyecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte şu ifadeler kullanıldı:

MADDE 1- 4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 1/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.