Kamu

Bakanlık tashihçi, tercüman, dizgi operatörü, büro personeli ve programcı kadrolarında personel alımı yapacak!

Kültür ve Turizm Bakanlığı farklı kadrolarda en az önlisans ve lisans mezunu personel alımı yapacak. Bakanlık tarafından verilen ilanda alımların tashihçi, tercüman, dizgi operatörü, büro personeli ve programcı kadrolarında yapılacağı belirtildi. Peki, kadrolara başvuru nasıl yapılır? Son başvuru tarihi ne zaman?

Kamu kurumlarına bağlı olarak çalışmak isteyenler için yeni ilanlar yayınlanıyor. Son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı kadrolar için istenen şartları sağlayan adaylar, ilana 17-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında başvuruda bulunabilirler.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Mütercim-Tercüman, Büro Personeli (1), Büro Personeli (2), Programcı pozisyonlarına başvuracaklar için lisans düzeyinde 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

c) Dizgi operatörü pozisyonuna başvuracaklar için ön lisans düzeyinde 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

ç) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak.

d) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

a) Fotoğraflı başvuru formu (eksiksiz doldurulacak)

b) Başvurduğu pozisyona ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (pdf.)

c) Aranan niteliklerde yabancı dil şartı bulunan sözleşmeli personel pozisyonları için son beş yıl içinde alınmış YDS veya dengi yabancı dil sınav sonuç belgesi.

ç) T.C. kimlik kartı/Nüfus Cüzdanı fotokopisi

d) Aranan niteliklerde deneyim şartı bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuran adayların e- devletten alacakları meslek kodlarını gösteren barkod ve doğrulama kodu bulunan SGK hizmet döküm belgesi veya çalışmış olduğu kurum veya kurumlardan alacağı çalışılan sürelerin ve yürütülen görevin açıkça belirtildiği yazı.

e) 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (Lisans, ön lisans için)

f) Programcı, Mütercim-Tercüman ile Tashihçi pozisyonuna başvuran adayların özgeçmiş belgesi. g) Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir.)

ğ) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösteren askerlik durum belgesi. (e-devlet üzerinden alınabilir.)

h) Çalışmaya engel halinin bulunmadığına ilişkin sağlık beyanı.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ:

a) Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuran adayın başvuruları geçersiz sayılacaktır.

b) Başvurular, sadece Kurumumuzun basvuru.ayk.gov.tr internet adresi üzerinden alınacaktır. Postayla veya elden yapılan başvurular, eksik belgesi olan başvurular ve başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

c) Başvuruda, formun eksiksiz doldurulması ve bu ilanın 2. maddesinde belirtilen “Başvuruda İstenen Belgelerin” eksiksiz sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

ç) Başvurular 17-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacak olup son başvuru tarihi 21 Mayıs 2021 saat: 18:00’dır

SÖZ KONUSU İLANA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.