Personel Alımı

Bakanlık Resmen Duyurdu! Kadrolu Personeller Alınacak!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, resmi internet sitesinden yeni bir iş ilanı yayınladı. Yapılan açıklamaya göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, bünyesine kadrolu uzman yardımcısı alacağını belirtti. Ancak kadroya alınacak olan personel adaylarının sözlü sınava tabi tutulacağını da şartlarına ekledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım ilanına son başvuru tarihi 24 Ocak olarak belirtildi.

SÖZLÜ SINAVA KATILMA ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak,
(01/01/1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)

En az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının;
1.Hukuk Fakültesinden mezun olmak.
2.Mimarlık bölümünden mezun olmak.
3.Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olmak.
4.Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık
Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavında;
– Hukuk Fakültesi mezunları için, KPSSP4 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak,
Alınacak personel sayısı; 4 (dört)
– Mimarlık bölümü mezunları için, KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak,
Alınacak personel sayısı; 1 (bir)
– Şehir ve Bölge Planlama bölümü mezunları için, KPSSP3 puan türünden en az 70
(yetmiş) puan almak, Alınacak personel sayısı; 8 (sekiz)
– Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık
Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği bölümleri mezunları için, KPSSP3 puan türünden en az 70
(yetmiş) puan almak, Alınacak personel sayısı; 2 (iki),
kaydıyla, müracaat edenlerin KPSS puanlarına göre en yüksek puandan başlanarak
sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı
sayısının 4 (dört) katı aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. (Son sıradaki adayla, aynı puanı
almış aday/adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.)