Personel Alımı

Bakanlık Resmen Duyurdu! Bine Yakın Personel Alınacak!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, resmi internet sitesinden yeni bir iş ilanı duyurusunda bulundu. Yapılan açıklamaya göre Gençlik ve Spor Bakanlığı 923 personel alacak. Spor uzmanı ve gençlik çalışanı pozisyonlarında yapılacak olan personel alımı için adayların 24-28 Ocak tarihleri arasında başvurularını iletmeleri gerekmektedir. Spor uzmanı ve gençlik çalışanı pozisyonlarının şartları…

Genel Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve
7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden Spor Uzmanı ve Psikolog pozisyonları için en az 60
(altmış) puan, Gençlik Çalışanı pozisyonu için en az 50 (elli) puan almış olmak,

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

Özel Şartlar

Spor Uzmanı

Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.

Gençlik Çalışanı 

Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun
olmak.

Gençlik Çalışanı pozisyonu 5. Grup için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği sertifikasına sahip
olmak.

Psikolog

Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren psikoloji bölümlerinden mezun olmak.

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

Adayların öğrenim düzeylerinin başvuru yapılacak pozisyona ve gruba uygun olması gerekmektedir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak
üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl
geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri
yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan
adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.