Gündem

Bakanlık harekete geçti: Flaş maske kararı!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında “Kişisel koruyucu donanımların ithalat denetimi tebliği (Ürün güvenliği ve denetimi: 2021/11)’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Ürün güvenliği ve denetimi: 2021/29) yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre, maske, yüz siperliği gibi solunum koruyucu donanımların ithalatında TAREKS üzerinden yürütülen denetimlere ilişkin bazı hususlar düzenlendi.

23 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de kişisel koruyucu donanımların ithalat denetimi tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğde şu ifadeler kullanıldı:

“(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.”