Gündem

Bakanlık düzenleme yaptı: Artık marketlerde satılamayacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” taslağını hazırladı. Yapılan düzenlemeye göre, resmi gazetede yayımlanmasından sonra marketlerde, nar ekşisi olmadığı halde nar ekşisi izlemini veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos adı altında satılan ürünlere izin verilmeyecek. Ayrıca, bir alkollü içkinin ana aroma maddesi ve/veya o alkollü içkiye özgü görseller başka bir içkiyi işaret edecek şekilde kullanılamayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’nı vatandaşların erişimine açtı. Söz konusu taslağın Resmi Gazete’de yayımlanması ardından nar ekşisi olmadığı halde nar ekşisi izlenimi veren ürünler nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos benzeri isimlerle üretilemeyecek.

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –19/2/2020 tarihli ve 31044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir

“(4) Nar ekşisine nar, nar suyu, nar suyu konsantresi dışında gıda bileşeni eklenemez ve nar ekşisi olmadığı halde nar ekşisi izlemini veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos gibi benzeri isimlerle üretilemez.
(5) Uluslararası kabul görmüş kokteyl, alkollü içki ve bunların aromaları ile denatüran madde olsa bile tersiyer bütil alkol, alkollü içkilere aroma verici madde ya da bileşen olarak eklenemez ve ürün isimlendirilmesinde kullanılamaz. Bir alkollü içkinin ana aroma maddesi ve/veya o alkollü içkiye özgü görseller başka bir içkiyi işaret edecek şekilde kullanılamaz.”

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin geçici birinci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(2) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrası kapsamında üretilmesine izin verilmeyen ürünler, 01/06/2021 tarihinden sonra piyasada bulunamaz”.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.