Ekonomi

Bakanlık duyurdu: Tedbirler alınmaya devam edilecek!

Türkiye’de ekonomik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) alınan kararları açıklamıştı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı tedbirlerin finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler alınmaya devam edileceğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya üzerinden basın açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada, BDDK kararları ile ilgili görüşlere yer verildi.

Bakanlık basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Son dönemde, BDDK tarafından alınan; Yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki yurt içi yerleşik kişilere kullandırılacak ticari nakdi kredilere %500 risk ağırlığı getirilmesi, Konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde kredi değer oranının farklılaştırılması, 15 milyon TL üzerinde Döviz varlığı bulunan ve yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının; aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanı %10’u aşan bağımsız denetime tabi reel sektör şirketleri için TL cinsinden yeni nakdi ticari krediye erişimlerinin sınırlandırılması kararları, 9 Haziranda attığımız adımların bir
devamıdır.

Kredi piyasası gelişmelerine yönelik alınan bu tedbirler hem Türkiye Ekonomi Modelimiz çerçevesindeki selektif kredi yaklaşımımızı hem de finansal istikrarı destekler niteliktedir.

Tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte ve eşgüdüm halinde birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir.

BDDK tarafından 23 Haziran tarihinde açıklanan kararlarda ise şu ifadeler kullanılmıştı:

Finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler kapsamında 9 Haziran 2022 tarihinde Kurumumuz internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulduğu üzere,

Konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı farklılaştırılması,

Yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren tüzel kişilere kullandırılacak kredilerin risk ağırlığının artırılması, hususlarında çalışmalar devam etmekteydi. Bu kapsamda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun;

23.06.2022 tarih ve 10248 sayılı kararı ile yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştirilmesi halinde uygulanacak risk ağırlıkları,

23.06.2022 tarih ve 10249 kararı ile konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde uygulanacak kredi değer oranı ve azami kredi tutarları belirlenmiştir.