Gündem

Bakanlık açıkladı: 1 Ocak 2021’den itibaren cezalarda bu tutarlar ödenecek!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2021 yılında uygulanacak para cezalarını açıkladı. Buna göre, umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere verilecek ceza 382 TL, egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara verilecek olan ceza 2 bin 67 liraya yükseltildi.

24 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de ‘2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ’ yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre, 2021 yılında uygulanacak para cezaları belli oldu.

Söz konusu tebliğe göre, 2021’de umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere uygulanan 351 liralık ceza, 382 lira olarak uygulanacak. Ayrıca egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara verilen ceza ise 1895 liradan 2 bin 67 liraya yükseltildi. Eğlence mekanlarında gürültüye sebep olan işletmecilere verilen 44 bin 245 liralık ceza, yeni yılda 48 bin 275 liraya çıkarıldı.

Naylon poşetlerden ücret almayanlar

Naylon poşetlerden ücret almayan satış noktalarının her bir metrekaresi için uygulanan 15 lira 16 kuruşluk ceza miktarı, 2021 yılı için 16 lira 54 kuruşa, Hava kirliliğine sebep olan işletmelere verilen para cezası, 88 bin 499 liradan 96 bin 561 liraya yükseltildi.

Gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla, konutlarda vatandaşın sebep olduğu gürültü kirliliğine yönelik uygulanan 1461 liralık ceza miktarı ise 2021’de 1594 lira olarak uygulanacak.

Araçlarda abart egzoz kullananlara verilen 4 bin 412 liralık ceza, 4 bin 813 liraya, iş yeri ve atölyede gürültü kirliliğine sebep olanlara verilen ceza da 14 bin 740 liradan 16 bin 82 liraya yükseldi.

Anız yakılanlara kesilen ceza

Anız yakanlara dekar başına kesilen 73 lira 68 kuruşluk ceza miktarı, 80 lira 39 kuruşa çıkarılırken, yasalara aykırı kum, çakıl alanlara yönelik cezalar da metreküp başına 442 lira 49 kuruştan 482 lira 80 kuruşa yükseldi.
Atıklarını toprağa dökerek kirliliğe sebep olanlara verilen 88 bin 499 liralık ceza miktarı, 2021’de 96 bin 561 lira olacak.

Tehlikeli atıkları, kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak bertaraf edenlere, 2021’de, 1 milyon 207 bin 155 bin liradan 12 milyon 71 bin 49 liraya kadar ceza uygulanacak.
Kurulması zorunlu olan atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara uygulanan ceza, 221 bin 267 liradan 241 bin 424 liraya çıkarıldı.

Özel çevre koruma bölgelerinde kullanma esaslarına aykırı hareket edenlere yönelik 73 bin 747 liralık ceza 80 bin 465 liraya, sulak alanları doldurup, kurutarak arazi kazanmaya çalışanlara uygulanan 368 bin 789 liralık ceza ise 402 bin 385 liraya yükseltildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğte şu ifadeler yer aldı:

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) uyarınca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2021 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.
Tebliğ olunur.