Kamu

B Sınıfı veya C sınıfı ehliyeti olanlar dikkat: Belediye memur alacak, ilan verildi!

Memur olarak çalışmak isteyenler için belediyeler 2022 yılı içerisinde ilanlar yayınlamaya devam ediyorlar. Bu kapsamda bir belediye boş kadrolarına açıktan atama yoluyla memur alımı yapacağını açıkladı. Söz konusu memur kadrolarına başvurmak için B veya C sınıfı sürücü belgelerinden birine sahip olmak gerekiyor.

Afyonkarahisar ili Karaadilli Belediye Başkanlığı memur alımı için ilan verdi. Belediye tarafından verilen ilanda alımların zabıta memuru ve itfaiye eri kadrosunda yapılacağı bildirildi. Söz konusu alımlar için ilan şartlarını taşıyan adaylar, 28 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Adayların boy ve kilo ölçümü belediyemizce yapılacaktır, d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak, e) İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları, f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince Zabıta Memuru kadrolarına başvuran adaylar için verilen en az B sınıfı ve İtfaiye Eri kadrolarına başvuran adaylar için en az C sınıfı belgesine sahip olmak, g) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru Formu, (Kurumumuzdan ya da (https://www.karaadilli.bel.tr) adresinden temin edilecek ve aşağıdaki belgeler eklenecektir.)

Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe,(Adaylar şartlarını sağladığı yanlızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet),

Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek diploma suretleri belediyemizce tasdik edilecektir) (1 adet),

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir) (1 adet),

KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı (1 adet), f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı (1 adet), g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek sürücü belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir) (1 adet), i) 2 Adet Biyometrik fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 28/06/2022 tarihinden 01/07/2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Belediyemiz (Karaadilli Belediyesi Zafer mah. No:9 Karaadilli Şuhut/AFYONKARAHİSAR) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek teslim etmeleri gerekmektedir