banner123

Kuşadası Belediyesi Milli Park’tan çekildi

Kuşadası Belediyesi 10 Temmuz 2014 tarihinde ihaleyle kiraladığı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Milli Parkı’ndaki işletme hakkından tek taraflı olarak vazgeçtiğini açıkladı. Kuşadası Belediye Başkanlığı tarafından Dilek Yarımadası...

Aydın 16.05.2018, 14:56
Kuşadası Belediyesi Milli Park’tan çekildi

Kuşadası Belediyesi 10 Temmuz 2014 tarihinde ihaleyle kiraladığı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Milli Parkı’ndaki işletme hakkından tek taraflı olarak vazgeçtiğini açıkladı. Kuşadası Belediye Başkanlığı tarafından Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü’ne gönderilen fesih ihbarnamesine gerekçe olarak “Alkollü içki satışının engellenmesi “ gösterildi. Bu ihbarname sonucu 4 yıla yakın süredir Kuşadası Belediyesi’nin şirketi ARYA tarafından işletilen ve 30 Aralık 2018 tarihinde sona erecek olan Milli Park işletme ihalesi, 7,5 ay önceden sonlandırılmış oldu.

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’da bulunan Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı içindeki işletmeler, plajlar ile Ziyaretçi Merkezinin işletilmesi ihalelerini 10 Temmuz 2014 tarihinde Kuşadası Belediyesi kazanmıştı. Giriş ücreti Milli Parklar genel müdürlüğünce alınan milli parktaki söz konusu işletmeleri ve plajları ihaleyi kazanan Kuşadası Belediyesi 31 Aralık 2018 tarihine kadar geçerli olacak ihale şartlarına göre Aydınlık ve İçmeler koylarındaki Kır gazinosu, büf ve plaj aktivitelerini kapsayan ihale için 1 milyon 50 bin lira, Karasu koyu, Kavaklıburun koyundaki Kırgazinosu, Büfe, Plaj Aktiviteleri ile Doğanbey Köyü Ziyaretçi Tanıtım Merkezi işletmeciliğini kapsayan ikinci ihale için de 526 bin lira ödemeyi taahhüt etmişti. İhalelerin tamamlanmasının ardından Kuşadası Belediyesi Milli Park’taki işletmeleri ve plajları kendi şirketi ARYA’ya devretmişti.

4 yıldır Kuşadası Belediyesi’ne ait ARYA şirketi tarafından işletilen işletmeler ve plajlarla ilgili Nisan ayı içerisinde Kuşadası Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü arasında “içki satışı” nedeniyle tartışma yaşandı. Kuşadası Belediyesi milli parkta içki satışının yasaklandığını ve kendilerine içki sattırılmadığını ileri sürerken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ise milli parkta içki içilmesinin yasak olmadığını, Kuşadası Belediyesi’nin içki satış ruhsatıyla ilgili prosedürleri yerine getirmediğini iddia etmişti. Karşılıklı suçlamaların ardından Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada ihale şartlarının tek taraflı olarak feshedildiği belirtilerek, “Milli Park’ta bulunan işletmelerimizin faaliyetini sona erdirmek zorunda kaldığımızı üzülerek belirtir, bu konuda sorumluluğu olan herkese karşı her türlü yasal hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz “ denildi.

Kuşadası Belediyesi tarafından yazılı olarak yapılan açıklamanın tamamı şöyle: “Belediyemizin 31.12.2018 tarihine kadar ihale yoluyla işletme hakkına sahip olduğu Milli Park’ta bulunan “kır gazinosu” ve “büfe”lerde alkollü içki satışının Milli Park Müdürlüğü tarafından yasaklanmasına ilişkin ulusal ve yerel basında çıkan haberler üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapma zarureti doğmuştur. Basına da yansıdığı üzere mesele Milli Park Müdürlüğü’nün Milli Park’ta bulunan işletmelerimizde yapılan içki satışını keyfi bir şekilde yasaklamasından ve içki taşıyan araçların Milli Parka girişine engel olmasından kaynaklanmaktadır. Milli Park Müdürlüğü tarafımıza yazdığı 12.08.2016 tarihli ilk yazıda, Dilek Yarımadası- Büyük Menderes Deltası Milli Parkı günü birlik kullanım alanlarında içki satışının ivedi olarak durdurulmasını talep etmiştir. Aynı yazıda söz konusu talebin gerekçesi olarak içki satış belgesi alınırken Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan görüş alınmaması gösterilmiştir. Milli Park Müdürlüğü tarafından Belediyemize yazılan 22.03.2018 ve 18.04.2018 tarihli resmi yazılarda ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün talimatıyla Milli Parkta alkol satışının yasaklandığı belirtilerek alkol satışı yapan araçların Milli Parka girişine engel olunacağı bildirilmiştir. Bu konuda en son olarak Milli Park Müdürlüğü tarafından tarafımıza gönderilen 27.04.2018 tarihli yazıda, Milli Park sınırları içinde bulunan Karasu koyundaki Kır Gazinosunda içki satışı yaptığımızın tespit edildiği, 30 gün içinde alkol satış işleminin sonlandırılmaması halinde işletmecilik faaliyetine ilişkin sözleşmenin sona erdirileceği belirtilmiştir.Milli Parkta bulunan ve ihale şartnamesinde ve sözleşmede “kır gazinosu” olarak nitelendirilen işletmelerde alkollü içki satışı, ilgili mevzuata uygun ve TAPDK’dan alınmış içki satış ruhsatlarına dayalı olarak yapılmakta olup bu konuda idarenin uyguladığı yasak ve engellemeler bütünüyle keyfi ve hukuka aykırıdır. Şöyle ki; tarafımıza yazılan yazılarda söz konusu yasağa dayanak yapılan Kanunlarda, T.C. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun “alkollü içki perakende satış belgesi” verirken herhangi bir kurumdan ve bu arada Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan görüş alınmasını düzenleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Bu itibarla idarenin söz konusu içki satış belgeleri düzenlenirken kendilerinin görüşünün alınmadığı gerekçesiyle, işletme hakkına sahip olduğumuz işyerlerinde içki satışını yasaklamış olmasının hiçbir yasal dayanağı yoktur. Öte yandan hem idare hem de Belediyemiz açısından bağlayıcı olan İhale Şartnamesinde, işletmelerde içki satışına açıkça izin verildiği görülmektedir. Şöyle ki; Şartnamenin 139. maddesinde; “işletmeci, Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması hakkındaki 6487 sayılı Kanunun 2. maddesinde ‘8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunun mülga 6 ıncı maddesinde’ alkollü içki satışı ile ilgili olarak yapılan yeni düzenleme kapsamında gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür” denmektedir. 4250 Sayılı Kanunun anılan maddesinde ise, 18 yaşından küçüklere içki satılmaması dahil alkollü içki satışının nasıl yapılacağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla Milli Parkta bulunan işletmelerde alkollü içki satışı yasaklanırken 4250 Sayılı Kanundan söz edilmesi, yapılan hukuksuz uygulama karşısında kafa karıştırmaya yönelik bir tutumu yansıtmaktadır. Milli Park Müdürlüğü’nün suç teşkil edecek şekilde ortaya çıkan engellemeleri nedeniyle bugüne değin kar amacı gütmeden ve halkımıza en iyi hizmeti vermek için gayret gösterdiğimiz Milli Parkta bulunan işletmelerimizin faaliyetini sona erdirmek zorunda kaldığımızı üzülerek belirtir, bu konuda sorumluluğu olan herkese karşı her türlü yasal hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz. “
Yorumlar (0)