Didimli Çobanlardan İmza Kampanyası

Didim’E Bağlı Akköy Ve Akyeniköy Mahallelerinde Hazineye Ait Arazilerin Usulsüz Şekilde Tarım Açılmasından Dolayı Hayvanlarını Otlatacak Yer Bulmakta Zorlanan Sürü Sahipleri Ve Çobanlar Talana Karşı İmza Topladılar.

Aydın 18.01.2015, 18:41 18.02.2015, 22:59
Didimli Çobanlardan İmza Kampanyası

Didim’e bağlı Akköy ve Akyeniköy mahallelerinde Hazineye ait arazilerin usulsüz şekilde tarım açılmasından dolayı hayvanlarını otlatacak yer bulmakta zorlanan Sürü sahipleri ve çobanlar talana karşı imza topladı.

Didim’e bağlı Akköy ve Akyeniköy mahallelerinde Hazineye ait arazilerin usulsüz şekilde tarım açılmasından dolayı hayvanlarını otlatacak yer bulmakta zorlanan Sürü sahipleri ve çobanlar talana karşı imza topladılar. İki mahallede toplam 200’e yakın imza toplandığı öğrenilirken, konuyla ilgili olarak hazırlanan dilekçede şu ifadelere yer verildi; “Akköy ve Akyeniköylüler olarak köyümüzün sınırları içerisinde bulunan hazine arazileri talan edilmektedir. Akköy ve Akyeniköylüler olarak yaşadığımız sıkıntılarımızı, Aydın Milletvekillerine, Kaymakamımıza, Malmüdürlüğüne, Tarım İlçe Müdürlüğüne defalarca bildirdik. Yerel ve genel basında defalarca haber olduğu hale hala talan devam etmektedir. Hayvanlarımız otlatacak mera alanı yok denecek kadar işgalciler sayesinde azalmış. İşgal edenlerin tamamı tarımla, hayvancılıkla ilgisi olmayan kişilerdir. Hazine arazilerini usulsüz açanlarla ilgili yargı sürecinin başladığını ve 2 kişinin Cumhuriyet Savcılığına gönderildiğini söylüyorlar. Şu ana kadar 350’ye yakın kişi tespit edildi, ceza yiyen 2 kişi. Süreç çok yavaş işliyor. Durum böyle olunca hazine arazisi diye hücum devam ediyor. İleride telafisi mümkün olamayacak şekilde mera alanları yok ediliyor. 11/09/2014 tarihinde yürürlüğe giren hazine mallarının idaresi ile ilgili yönetmelikteki “muhtaç çiftçilere kiraya verilmesi” şeklindeki maddenin çiftçilere ibaresinin kaldırılarak “kiraya verilmesi“ şekline dönüştürülmesi ve yine aynı yönetmeliğin geçici 7.nci maddesinin “arazinin fiili kullanıcılarına (talancılara) pazarlık üsülü kiraya verilmesi “ bazılarının iştahını kabartmış korkunç bir arazi talanı başlatılmıştır. Talan edilen arazi Akköy ve Akyeniköy’de binlerce dönüm arazidir. 3091 sayılı kanunun ilgili maddeleri kesinlikle bu tip talanlara izin vermezken yetkili idari birimlerin bunları görmemezlikten geldiği açıkça ortadadır. 11/09/2014 tarihli yönetmeliğin geçici 4 ve 7nci maddelerinin uygulamaya geçilip suiistimal edilmek istendiğinde çok büyük talanların olacağı ve dolayısıyla mağduriyetler doğuracağı ortadadır. Bu geçici maddelerin en kısa zamanda kaldırılmadığı takdirde bu talanların durması mümkün değildir. Akköylünün, Yeniköylünün başka köyleri yok. Bizlerin buraların dışında ekmek parası kazanması mümkün değil. Yegâne geçim kaynağımız dağlara ekecekleri zeytinlerden elde edecekleri mahsuldür, hayvancılıktır. Bu arazilerin her ne şekilde olursa olsun köylünün dışında birilerine verilmesi katliamdır. Mağduriyetimizin giderilmesi hususunda gereğinin yapılmasını arz ederiz.” denildi.
Toplanan imzaların önümüzdeki günlerde Başbakanlığa, Su ve Orman Bakanlığına, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Aydın Valiliğine ve Aydın Milletvekillerine gönderileceği öğrenildi.

Yorumlar (0)