Aydın’da Uluslararası Hatırat Sempozyumu düzenlendi

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu iş birliğiyle düzenlenen “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hatırat Uluslararası Sempozyumu” sekiz ülkeden yüzün üzerinde bilim insanını bir araya getirdi.Sempozyum ilk gününde...

Aydın’da Uluslararası Hatırat Sempozyumu düzenlendi

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu iş birliğiyle düzenlenen “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hatırat Uluslararası Sempozyumu” sekiz ülkeden yüzün üzerinde bilim insanını bir araya getirdi.

Sempozyum ilk gününde açılış konuşmasını yapan Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Musa Gümüş; Hatırat Sempozyumu ile Hatırat Projesinin ilk ayağını tamamladıklarını söyleyerek, projeyle Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne önemli bir yazın külliyatının bir araya getirilmesini amaçladıklarını ifade etti. Gümüş, sempozyuma desteklerinden dolayı Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık’a; Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu’na teşekkürlerini sundu.

Dönemin siyasetini okumak için hatıratın kaynaklığına başvurulmasına ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Kırnak’da, “Hatıratlar iki devrin zihin haritasının çıkarılması, dönemin hasımları-hısımları arasındaki ilişkilerin irdelenmesi açısından önem taşımaktadır” dedi.

Sempozyumda Dr. Öğr. Üyesi Musa Gümüş’ün “Esaretin Siyah-Beyaz Hali: I. Dünya Harbi’nde Türk Esirlerinden Fotoğraf Kareleri” ve Prof. Dr. Kezban Acar Kaplan’ın “Sürgünden Hatıra Kalan Fotoğraflar: Türkiye’deki Beyaz Rus Mülteciler” konu başlıklı sergileri katılımcılar tarafından ilgi gördü.

Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne, dönemin tanıklarına yansımaları üzerinden beşeri, zihni ve ideolojik devamlılığın izlerini sürerek, iki devrin birbiri ile kesin olan bağlarını hatırat okumaları ile ortaya koymayı amaçlayan sempozyumda, iki gün boyunca 21 oturum düzenlendi, eskiçağdan günümüze birçok bildiri sunuldu. Osmanlı’nın son dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan yakın döneme kadarki tarihi sürecin odak noktası olduğu Sempozyumda; I. Dünya Harbi, Milli Mücadele, Darbe Süreçleri, Cumhuriyet Döneminde iz bırakan çeşitli olay ve kişilere dair bildiriler geniş yer tuttu.

Önümüzdeki günlerde disiplinler arası değerlendirmeler ile hatırat odaklı ele alınan konuların zengin bir bilgi koleksiyonu bıraktığı Sempozyum bildirilerinin bir araya getirilerek yayınlanması planlanıyor.
YORUM EKLE