Aydın Valiliğinden koku açıklaması

AYDIN (İHA) – Aydın Valiliği, Efeler ilçesinde 2 Mayıs akşamı hissedilen kötü kokuyla ilgili olarak yerel ve ulusal basında yer alan haberler üzerine bir açıklama yaptı.Kokunun jeotermal tesislerden mi yoksa başka bir faaliyetten mi kaynaklandığının...

Aydın 05.05.2018, 19:49
Aydın Valiliğinden koku açıklaması

AYDIN (İHA) – Aydın Valiliği, Efeler ilçesinde 2 Mayıs akşamı hissedilen kötü kokuyla ilgili olarak yerel ve ulusal basında yer alan haberler üzerine bir açıklama yaptı.

Kokunun jeotermal tesislerden mi yoksa başka bir faaliyetten mi kaynaklandığının tespit edilebilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı personellerinden oluşan denetim ekipleri oluşturulduğu kaydedilen açıklamada; “Denetim ekiplerince ilimiz Efeler, İncirliova, Germencik, Köşk ve Sultanhisar ilçesi sınırları dahilinde gerçekleştirilen jeotermal faaliyetler, gündüz ve gece zaman dilimi içerisinde denetlenmiştir. 03 Mayıs 2018 tarihinde 21.00-24.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde Germencik ilçesi sınırları dahilinde faaliyet gösteren iki firmanın faaliyetleri sonucu oluşan akışkanı alıcı ortama deşarj ettiği tespit edilmiş, deşarj edilen akışkandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca akredite edilmiş laboratuvara numune aldırılmıştır. Söz konusu numunelere ilişkin analiz raporlarının Valiliğimize sunulmasını müteakip 5491 sayılı Kanun ile değişik 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında gerekli iş ve işlemler gerçekleştirilecektir. Denetimlerde Efeler ilçesinde jeotermal kaynak arama, sondaj ve elektrik üretim faaliyeti gerçekleştiren firmaların, skada/otomasyon sistemleri incelenmiş ve koku probleminin yaşandığı saatlerde enjeksiyon/re-enjeksiyon trendlerinde bir sapma olmadığı, dolayısıyla söz konusu saatlerde tesislerden alıcı ortama akışkan deşarjı yapılmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca, vatandaşlarımızla yapılan görüşmelerde, kötü koku öncesi yanık kablo, çöp kokusu ve sonrasında kanalizasyon kokusuna benzer bir kokunun yayıldığı yönünde bilgiler verilmesi üzerine Efeler ilçesinde bulunan katı atık düzenli depolama tesisi ve zaman zaman kaçak dökümler gerçekleştirilen Zindan Deresi mevkiinde incelemelerde bulunulmuştur” denildi.

Yapılan denetimlerde, 02 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen kötü kokunun jeotermal faaliyet kaynaklı olup olmadığına dair herhangi bir somut veriye ulaşılamadığını kaydedilen açıklamada; “Kötü kokunun kaynağının ne olduğuna ilişkin herhangi bir emareye rastlanılmamış, tespit yapılamamıştır. Geçtiğimiz yıllarda, jeotermal faaliyeti yürüten firmalardan, faaliyetleri sonucu oluşabilecek ve çok düşük konsantrasyonlarda bile koku şikâyetlerine sebep olabilecek H2S, NH3 gibi gazların atmosfere salınım değerlerine ilişkin ölçümlerin Bakanlığımız tarafından yeterlilik verilmiş laboratuvarlara yaptırılması ve hazırlatılacak raporların Valiliğimize sunulması istenmiştir. Valiliğimize sunulan raporların incelenmesi neticesinde ölçümler sonucunda elde edilen ölçüm değerlerinin Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerleri aşmadığı görülmüştür. Jeotermal tesislerin tesis etki alanındaki hava kalitesine etkilerinin tespit edilebilmesi için ilgili firmalar, faaliyetleri sonucu oluşan ve atmosfere salınan gaz emisyonlarına ilişkin ölçümleri Bakanlığımızca akredite edilmiş laboratuvarlara yeniden yaptırması ve hazırlatılacak raporların Valiliğimize sunması hususunda talimatlandırılmıştır.

Öte yandan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ulaşan ihbarlara istinaden, ilgili Kurum tarafından, koku probleminin yaşandığı saatlerde İlimiz Efeler İlçesi, Orta Mahalle ve Hasan Efendi Mahallelerinde uçucu ve patlayıcı gaz ölçüm cihazları ile ölçümler gerçekleştirilmiş, havada herhangi bir gaz tespitine rastlanılmamıştır.

İlimiz hava kalitesi, Bakanlığımız Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağına bağlı istasyonlar ile izlenmekte ve ölçüm değerleri anlık olarak http://www.havaizleme.gov.tr/ web adresinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Ayrıca, insan sağlığının korunması çerçevesinde belirlenen ‘Hava Kalitesi İndeksi’ ile vatandaşlarımız, soluduğu havanın kalitesine ilişkin görsel uyarılarla bilgilendirilmektedir. İlimiz Efeler İlçesinde bulunan ölçüm istasyonunda gerçekleştirilen ölçümler incelendiğinde; koku probleminin yaşandığı saatlerde, öncesinde ve sonrasında, ölçüm gerçekleştirilen parametreler olan PM10 (Partikül Madde) ve SO2 (Kükürt di oksit) değerlerinde dikkate değer bir değişiklik olmadığı görülmektedir” ifadelerine yer verildi.
Yorumlar (0)