ADÜ öğrenci memnuniyeti sıralamasında 17. oldu

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrenci memnuniyeti değerlendirmesinde ülke genelindeki 164 devlet ve vakıf üniversitesi arasında 17. sırada yer aldı.Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) istatistiklerine bağlı olarak 2016-2017 öğretim yılında...

ADÜ öğrenci memnuniyeti sıralamasında 17. oldu

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrenci memnuniyeti değerlendirmesinde ülke genelindeki 164 devlet ve vakıf üniversitesi arasında 17. sırada yer aldı.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) istatistiklerine bağlı olarak 2016-2017 öğretim yılında lisans öğrencisi bulunan toplam 164 devlet ve vakıf üniversitesinde eğitim gören 13 bin 694 öğrenciden toplanan verilerle yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırmasının (TÜMA) sonuçlarına göre Adnan Menderes Üniversitesi, ‘’Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet” başlıklı çalışmada 17. sırada yer aldı.

Kotalı örnekleme kullanılarak her üniversiteden en az 50 öğrenciyle yüz yüze görüşme yoluyla uygulanan anketlerle toplanan verilerle oluşturulan çalışmada, 108 devlet ve 56 vakıf olmak üzere 164 üniversitede öğrenim gören 13 bin 694 öğrenciden kullanılabilir veriler toplandı. Araştırmada, öğrencilerin devam ettikleri üniversitedeki eğitim ve öğretimden, bulundukları üniversitenin yerleşkesinden ve bu yerleşkedeki yaşamdan, kendilerine sağlanan akademik destek ve ilgiden, üniversitenin yönetim ve işleyişinden, üniversitelerindeki öğrenme imkan ve kaynaklarının zenginlik düzeyinden, kendilerine üniversitelerince sunulan kişisel gelişim ve kariyer desteği olanaklarından memnuniyetlerinin araştırıldığı çalışma 2016 yılı sonuçlarına göre karşılaştırmalı olarak tablolar halinde sunuldu.
YORUM EKLE