Gündem

Artık imza alınmayacak, tamamen değişti: Yarın başlıyor!

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında, ‘Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’ yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre 1 Mayıs tarihinden itibaren yani yarın uzaktan kimlik sistemi uygulamasına geçiliyor.

Bankalarda hesabı olan veya banka hesabı açacak olan herkesi ilgilendiren önemli bir düzenleme yapıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’ne göre, bankalarda uzaktan kimlik tespiti 1 Mayıs tarihinden itibaren başlıyor. Uygulanacak yeni sistem ile beraber ıslak imzaya da gerek kalmayacak.

Uzaktan kimlik tespiti ile ilgili Resmi Gazete’de şu ifadeler kullanıldı:

Bankacılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti

Bankalar müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespitini, 1/4/2021 tarihli ve 31441 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelikte belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirir.

Uzaktan kimlik tespitinde alınması gereken sıkılaştırılmış tedbirler

Müşterinin başvurusu ile birlikte müşteri profilinin oluşturulması ve değerlendirilmesini teminen kişi hakkında risk değerlendirmesi yapılır. Bu kapsamda müşteri hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi kapsamında alınması gereken bilgilerin yanı sıra asgari olarak iş ilişkisinin amacı ve mahiyeti (hesap açma amacı, talep edilen ürünler ve benzeri), işleme konu malvarlığının ve müşteriye ait fonların kaynağı ile ortalama gelir bilgisi, açılacak hesabın aylık tahmini işlem hacmi ve işlem sayısına yönelik bilgiler alınır.

Uzaktan kimlik tespiti yapılmak suretiyle kurulan sürekli iş ilişkisi kapsamındaki müteakip işlemin yükümlüyle yüz yüze gerçekleştirilmesi halinde, Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki usule göre kimlik tespiti yapılır ve imza örneği alınır.

Finansal kuruluşlar ile finansal olmayan belirli iş ve meslekler, uzaktan kimlik tespitine ilişkin işlemlerde, risk temelli yaklaşım çerçevesinde tespit edilen riskle orantılı olarak aşağıda belirtilen tedbirlerin bir veya birden fazlasını ya da tamamını uygular:

a) Müşteri hakkında ilave bilgi edinmek ve müşteri ile gerçek faydalanıcının kimlik bilgilerini daha sık güncellemek.

b) İş ilişkisine girilmesini, mevcut iş ilişkisinin sürdürülmesini ya da işlemin gerçekleştirilmesini üst seviyedeki görevlinin onayına bağlamak.

c) Uygulanan kontrollerin sayı ve sıklığını artırmak ve ilave kontrol gerektiren işlem türlerini belirlemek suretiyle iş ilişkisini sıkı gözetim altında tutmak.

ç) Sürekli iş ilişkisi tesisinde ilk finansal hareketin, müşterinin tanınmasına ilişkin esasların uygulandığı bir başka finansal kuruluştan yapılmasını zorunlu tutmak.

d) Müşterinin mali profiline ve faaliyetlerine uygun olmayan veya faaliyetleriyle ilgisi bulunmayan işlemleri yakından izlemek.

e) Tutar ve işlem sayısı limiti belirlemek de dâhil uygun ve etkili tedbirleri almak.