Gündem

Araç satın almak isteyenleri ilgilendiriyor:1 Mayıs tarihinde resmen değişiyor!

Araç satın almak isteyenleri ilgilendiren önemli bir düzenleme yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Lastiklerin yakıt verimliliği ve diğer parametreler ile ilgili etiketlenmesi hakkında yönetmelik” ile lastik etiketlerinde düzenlemeye gidildi. Buna göre 1 Mayıs tarihinden itibaren yeni etiketlerin üst bölümünde lastik kimlik bilgileri de yer alacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre 1 Mayıs 2021’den lastik etiketlemede değişikliğe gidiliyor. Bu tarihten itibaren lastik sınıfı ve tipleri de etiketlere eklenmiş olacak.

Söz konusu yönetmeliğin amacı Resmi Gazete’de, “Bu Yönetmeliğin amacı; yakıt tasarruflu, uzun ömürlü ve düşük gürültü düzeyli güvenli lastiklerin kullanımını sağlayarak sağlık ve çevrenin korunması, güvenliğin artırılması ve yol taşımacılığının ekonomik ve çevresel verimliliğini artırmak amacıyla, lastik parametreleri hakkındaki uyumlaştırılmış bilgilerin etiketleme yoluyla sağlanarak nihai kullanıcıların lastik satın alırken bilgili ve bilinçli bir seçim yapmalarına olanak verilmesi ile ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.” Şeklinde ifade edildi.

Resmi Gazete’de lastik dağıtıcıların yükümlülükleri şöyle ifade edildi:

Satış noktasında lastiklerin, tedarikçi tarafından 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine uygun olarak sağlanan, açıkça görülebilir konumda ve tamamen okunabilir, Ek II’de belirtilen gerekliliklere uygun bir etiket şeklinde bir lastik etiketi taşımasını ve talep halinde basılı formda da dahil olmak üzere ürün bilgi formunun mevcut olmasını veya,

Bir veya daha fazla özdeş lastiğin bir partisinin satışından önce, Ek II’de belirtilen gerekliliklere uygun basılı lastik etiketin nihai kullanıcıya gösterilmesini, satış noktasında lastiğin yakınında açıkça sunulmasını ve ürün bilgi formunun mevcut olmasını, sağlar.

Dağıtıcılar, belirli lastik tipi için görsel reklamların lastik etiketini göstermesini sağlar. Görsel reklamın bu lastik tipinin fiyatını göstermesi durumunda, lastik etiketi fiyat göstergesine yakın olarak gösterilir. Belirli lastik tipine ilişkin internetteki görsel reklamlar için dağıtıcılar, lastik etiketini iç içe geçmiş bir ekranda sunabilir.

Dağıtıcılar, belirli lastik tipine ilişkin tüm teknik tanıtıcı materyallerin, lastik etiketini göstermesini ve Ek IV’te belirtilen bilgileri içermesini sağlar.

Dağıtıcılar, satışa sunulan lastiklerin satış sırasında nihai kullanıcı tarafından görülemediği durumlarda, nihai kullanıcıya satıştan önce lastik etiketinin bir kopyasını sağlar.

Dağıtıcılar, herhangi bir kâğıt bazlı mesafeli satışın lastik etiketini göstermesini ve nihai kullanıcıların ürün bilgi formuna ücretsiz erişimi olan internet sitesinden erişebilmesini ve ürün bilgi formunun basılı bir kopyasını talep etmelerini sağlar.

Telepazarlama tabanlı mesafeli satış kullanan dağıtıcılar, lastik etiketindeki parametrelerin her birinin sınıfları hakkında nihai kullanıcıları bilgilendirir ve nihai kullanıcılara, basılı bir kopya talep ederek ve ücretsiz erişimi olan internet sitesi aracılığıyla ürün bilgi formuna ve lastik etiketine, talep etmeleri halinde ise basılı bir kopyaya erişebileceklerini bildirir.

İnternette satılan ya da satışa sunulan lastikler için dağıtıcılar, lastik etiketinin fiyat göstergesine yakın olarak gösterilmesini ve ürün bilgi formuna erişilebilmesini sağlar. Lastik etiketinin boyutu, açıkça görülebilir, okunaklı ve Ek II’nin 2.1 numaralı maddesinde belirtilen boyutla orantılı olmalıdır. Dağıtıcılar, iç içe geçmiş bir ekranda ilgili lastik tipine ait lastik etiketini sunabilir.