GündemManşet

Araç sahipleri dikkat: Geçiş ücreti alınacak!

Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de ‘Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’ yayımlandı. Buna göre, geçici ya da yabancı plakalı olup, tamir, bakım, onarım veya tadilat yapılan araçlardan 600 euro alınacak.

3 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yurt dışından Türkiye’ye getirilip tamir, bakım, onarım veya tadilat yaptırılan araçlara ilişkin karar yayımlandı. Söz konusu karara göre, geçici ya da yabancı plakalı olup, tamir, bakım, onarım veya tadilat yapılan araçlara eğer 2000 euro ve üzerinde masraf yapılmışsa ülkeden boş olarak ayrılırken ücret talep edilmeyecek. 2000 euro ve altında masraf yapılan araçlardan ise 600 euro veya Türk Lirası karşılığı geçiş ücreti alınacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ:

GEÇİCİ VE YABANCI PLAKALI TAŞITLARDAN ALINACAK GEÇİŞ
ÜCRETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 68)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)’in 8 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Tamir, bakım, onarım veya tadilat amacıyla gelen ve ülkemizde işlem ve işçilik gördükten sonra boş olarak çıkış yapacak yabancı ülke taşıtlarından tamir, bakım, onarım, tadilat veya işçilik bedeli 2.000 (ikibin) Euro veya karşılığı Türk Lirasından fazla olan ve bu durumu belgeleyen taşıtlardan geçiş ücreti alınmaz. Bu taşıtların tamir, bakım, onarım, tadilat veya işçilik bedeli 2.000 (ikibin) Euro veya karşılığı Türk Lirasından az olanlarından 600 (altıyüz) Euro veya karşılığı Türk Lirası ücret alınır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.