EkonomiManşet

Araba almak isteyen herkesi ilgilendiren karar: 120 bin TL ve altında olan taşıtlar artık böyle satılacak!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında “Parakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlandı. Söz konusu yönetmeliğe göre, araba satışlarında değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek. Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında altmış ay taksit yapılacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından araba satışları ile ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Bugün Gazete’de de yayımlanan karara göre araç satışlarında artık taksit uygulanacak. Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında altmış ay, yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında kırk sekiz ay, üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında otuz altı ay ve yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt satışlarında yirmi dört ay taksit uygulanacağı bildirildi.

Resmi Gazete’de yer alan yönetmelikte şu ifadeler kullanıldı:

MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin birinci fıkrasına “taksitli mal ve hizmet satışlarında” ibaresinden önce gelmek üzere “konut satışı haricindeki” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında altmış ay, yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında kırk sekiz ay, üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında otuz altı ay ve yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt satışlarında yirmi dört ay,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.