Sağlık

Anksiyete bozukluğunun 11 belirtisi ve nedenleri!

Birçok insan hayatının bir noktasında kaygı yaşar. Aslında kaygı, hareket etme, iş değiştirme veya mali sıkıntılar gibi stresli yaşam olaylarına verilen çok normal bir tepkidir. Bununla birlikte, anksiyete belirtileri, onları tetikleyen olaylardan daha büyük hale geldiğinde ve hayatınızı etkilemeye başladığında, bunlar bir anksiyete bozukluğunun belirtileri olabilir. Anksiyete bozuklukları zayıflatıcı olabilir, ancak bir tıp uzmanının uygun yardımı ile yönetilebilirler. Semptomları tanımak ilk adımdır.

İşte bir anksiyete bozukluğunun 11 yaygın semptomunun yanı sıra kaygının doğal olarak nasıl azaltılacağı ve ne zaman profesyonel yardım alınacağı konusunda önemli bilgiler;

1. AŞIRI ENDİŞE ETME

Bir anksiyete bozukluğunun en yaygın semptomlarından biri aşırı endişedir.

Anksiyete bozukluklarıyla ilişkili endişe, onu tetikleyen olaylarla orantısızdır ve tipik olarak normal, günlük durumlara yanıt olarak ortaya çıkar.

Yaygın anksiyete bozukluğunun bir işareti olarak kabul edilebilmesi için, endişenin çoğu günde en az altı ay boyunca ortaya çıkması ve kontrol edilmesi zor olması gerekir.

Endişelenme ayrıca şiddetli ve müdahaleci olmalı, bu da günlük işlere konsantre olmayı ve gerçekleştirmeyi zorlaştırıyor.

65 yaşın altındaki kişiler, özellikle bekar olanlar, daha düşük sosyoekonomik statüye sahip olanlar ve birçok yaşam stres faktörüne sahip olanlar, genelleştirilmiş anksiyete bozukluğu açısından en yüksek risk altındadır.

ÖZET: Günlük meselelerle ilgili aşırı endişe, özellikle günlük yaşamı engelleyecek kadar şiddetli ise ve neredeyse her gün en az altı ay sürüyorsa, genelleştirilmiş anksiyete bozukluğunun ayırt edici özelliğidir.

2. SİNİRLİ HİSSETMEK

Birisi endişeli hissettiğinde, sempatik sinir sisteminin bir parçası aşırı hızlanır.

Bu, vücutta hızlı nabız, terli avuç içi, titreyen eller ve ağız kuruluğu gibi bir dizi etkiyi başlatır ( 4 ).

Bu belirtiler, beyninizin tehlikeyi hissettiğinizi düşünmesi ve vücudunuzu tehdide tepki vermeye hazırlaması nedeniyle ortaya çıkar.

Koşmanız veya savaşmanız gerektiğinde vücudunuz kanı sindirim sisteminizden kaslarınıza doğru yönlendirir. Ayrıca kalp atış hızınızı artırır ve duyularınızı geliştirir.

Bu etkiler gerçek bir tehdit durumunda yardımcı olurken, tüm korku kafanızdaysa zayıflatıcı olabilirler.

Hatta bazı araştırmalar, anksiyete bozukluğu olan kişilerin, anksiyete bozukluğu olmayan insanlar kadar çabuk uyarılmalarını azaltamadıklarını, bu da anksiyetenin etkilerini daha uzun süre hissedebilecekleri anlamına geldiğini göstermektedir.

ÖZET: Hızlı bir kalp atışı, terleme, titreme ve ağız kuruluğu, anksiyetenin yaygın belirtileridir. Anksiyete bozukluğu olan kişiler, bu tür bir uyarılmayı uzun süre yaşayabilir.

3. HUZURSUZLUK

Huzursuzluk, özellikle çocuklarda ve gençlerde bir başka yaygın anksiyete belirtisidir.

Birisi huzursuzluk yaşadığında, bunu genellikle “gergin” hissetmek veya “rahatsız edici bir hareket etme dürtüsü” olarak tanımlarlar.

Anksiyete bozukluğu tanısı alan 128 çocukta yapılan bir çalışmada,% 74’ünün huzursuzluğu ana anksiyete semptomlarından biri olarak bildirdiği bulundu.

Anksiyetesi olan tüm insanlarda huzursuzluk oluşmazken, doktorların tanı koyarken sıklıkla aradıkları kırmızı bayraklardan biridir.

Altı aydan uzun süre çoğu gün huzursuzluk yaşıyorsanız, bu bir anksiyete bozukluğunun belirtisi olabilir.

ÖZET: Huzursuzluk tek başına bir anksiyete bozukluğunu teşhis etmek için yeterli değildir, ancak özellikle sık sık ortaya çıkıyorsa bir semptom olabilir.

4. YORGUNLUK

Kolayca yorulmak, genelleşmiş anksiyete bozukluğunun bir başka potansiyel semptomudur.

Anksiyete genellikle hiperaktivite veya uyarılma ile ilişkilendirildiğinden, bu belirti bazıları için şaşırtıcı olabilir.

Bazıları için yorgunluk bir anksiyete krizini takip edebilirken, diğerleri için yorgunluk kronik olabilir.

Bu yorgunluğun uykusuzluk veya kas gerginliği gibi diğer yaygın anksiyete semptomlarından mı kaynaklandığı veya kronik anksiyetenin hormonal etkileriyle mi ilişkili olduğu açık değildir.

Bununla birlikte, yorgunluğun depresyon veya diğer tıbbi durumların da bir işareti olabileceğini unutmamak önemlidir, bu nedenle yorgunluk tek başına anksiyete bozukluğunu teşhis etmek için yeterli değildir.

ÖZET: Aşırı endişe eşlik ediyorsa yorgunluk bir anksiyete bozukluğunun belirtisi olabilir. Bununla birlikte, diğer tıbbi bozuklukları da gösterebilir.

5. KONSANTRASYON ZORLUĞU

Anksiyetesi olan birçok kişi konsantre olmakta güçlük çektiklerini bildirmektedir.

Genelleştirilmiş anksiyete bozukluğu olan 157 çocuğu ve gençleri içeren bir çalışma, üçte ikiden fazlasının konsantre olmakta güçlük çektiğini buldu (12Güvenilir Kaynak).

Aynı bozukluğu olan 175 yetişkinde yapılan bir başka çalışma, neredeyse% 90’ının konsantre olmakta güçlük çektiğini bildirdi. Kaygıları ne kadar kötüyse, o kadar çok sıkıntı yaşıyorlardı

Bazı araştırmalar, kaygının, kısa süreli bilgileri tutmaktan sorumlu bir bellek türü olan işleyen belleği kesintiye uğratabileceğini göstermektedir. Bu, insanların yüksek kaygı dönemlerinde sıklıkla deneyimledikleri performanstaki dramatik düşüşü açıklamaya yardımcı olabilir.

Bununla birlikte, konsantre olma güçlüğü, dikkat eksikliği bozukluğu veya depresyon gibi diğer tıbbi durumların bir belirtisi de olabilir, bu nedenle bir anksiyete bozukluğunu teşhis etmek için yeterli kanıt değildir.

ÖZET: Konsantrasyon güçlüğü, bir anksiyete bozukluğunun bir belirtisi olabilir ve genelleştirilmiş anksiyete bozukluğu teşhisi konan kişilerin çoğunda bildirilen bir semptomdur.

6. SİNİRLİLİK

Anksiyete bozukluğu olan çoğu insan ayrıca aşırı sinirlilik yaşar.

6.000’den fazla yetişkini içeren yakın tarihli bir araştırmaya göre, genelleştirilmiş anksiyete bozukluğu olanların% 90’ından fazlası, anksiyete bozukluklarının en kötü olduğu dönemlerde oldukça huzursuz hissettiklerini bildirdi.

Kendinden bildirdiği endişelerle karşılaştırıldığında, genelleştirilmiş anksiyete bozukluğu olan genç ve orta yaşlı yetişkinler, günlük yaşamlarında iki kattan fazla sinirlilik bildirdiler.

Kaygının yüksek uyarılma ve aşırı endişe ile ilişkili olduğu düşünüldüğünde, sinirliliğin yaygın bir semptom olması şaşırtıcı değildir.

ÖZET: Yaygın anksiyete bozukluğu olan çoğu insan, özellikle anksiyeteleri zirvede olduğunda, kendilerini oldukça sinirli hissettiklerini bildirir.

7. GERGİN KASLAR

Haftanın çoğu gününde kaslara sahip olmak, anksiyetenin sık görülen başka bir belirtisidir.

Gergin kaslar yaygın olsa da, neden anksiyete ile ilişkili oldukları tam olarak anlaşılmamıştır.

Kas gerginliğinin kendisinin anksiyete duygularını artırması mümkündür, ancak anksiyetenin artmış kas gerginliğine yol açması veya üçüncü bir faktörün her ikisine birden neden olması da mümkündür.

İlginç bir şekilde, kas gevşetme terapisi ile kas gerginliğini tedavi etmenin genel anksiyete bozukluğu olan kişilerde endişeyi azalttığı gösterilmiştir. Hatta bazı araştırmalar bilişsel davranışçı terapi kadar etkili olduğunu gösteriyor.

ÖZET: Kas gerginliği kaygı ile güçlü bir şekilde bağlantılıdır, ancak ilişkinin yönü tam olarak anlaşılmamıştır. Kas gerginliğini tedavi etmenin endişe belirtilerini azaltmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir.

8. UYKUYA DALMA VEYA UYKUDA KALMA SORUNLARI

Uyku bozuklukları, anksiyete bozuklukları ile güçlü bir şekilde ilişkilidir.

Gecenin ortasında uyanmak ve uykuya dalmakta güçlük çekmek en sık bildirilen iki sorundur.
Bazı araştırmalar, çocukluk döneminde uykusuzluğa sahip olmanın, yaşamın ilerleyen dönemlerinde anksiyete geliştirmeye bağlı olabileceğini düşündürmektedir.

20 yaşın üzerindeki yaklaşık 1000 çocuğu izleyen bir araştırma, çocuklukta uykusuzluğun 26 yaşına kadar% 60 oranında anksiyete bozukluğu geliştirme riski ile bağlantılı olduğunu buldu (26Güvenilir Kaynak).

Uykusuzluk ve anksiyete güçlü bir şekilde bağlantılı olsa da, uykusuzluğun anksiyeteye katkıda bulunup bulunmadığı, anksiyetenin uykusuzluğa katkıda bulunup bulunmadığı veya her ikisinin birden olup olmadığı belirsizdir.

Bilinen şey, altta yatan anksiyete bozukluğu tedavi edildiğinde uykusuzluğun da sıklıkla iyileşmesidir.

ÖZET: Anksiyetesi olan kişilerde uyku sorunları çok yaygındır. Kaygıyı tedavi etmek genellikle uyku kalitesini de iyileştirmeye yardımcı olabilir.

9. PANİK ATAKLAR

Panik bozukluk adı verilen bir tür anksiyete bozukluğu, tekrarlayan panik ataklarla ilişkilidir.

Panik ataklar, güçten düşürebilecek yoğun ve ezici bir korku hissi yaratır.

Bu aşırı korkuya tipik olarak hızlı kalp atışı, terleme, titreme, nefes darlığı, göğüste sıkışma, mide bulantısı ve ölme veya kontrolü kaybetme korkusu eşlik eder.

Panik ataklar tek başına gerçekleşebilir, ancak sık ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkarsa panik bozukluğunun bir işareti olabilir.

Amerikalı yetişkinlerin tahminen% 22’si hayatlarının bir noktasında panik atak geçirecek, ancak yalnızca yaklaşık% 3’ü panik bozukluğu kriterlerini karşılayacak kadar sık yaşıyor.

ÖZET: Panik ataklar, hoş olmayan fiziksel semptomların eşlik ettiği son derece yoğun korku duyguları üretir. Tekrarlayan panik ataklar, panik bozukluğunun bir işareti olabilir.

10. SOSYAL DURUMLARDAN KAÇINMA

Kendinizi bulursanız sosyal anksiyete bozukluğu belirtileri sergiliyor olabilirsiniz:

Yaklaşan sosyal durumlar hakkında endişeli veya korkulu hissetmek
Başkaları tarafından yargılanabileceğiniz veya incelenebileceğinizden endişe duymak
Başkalarının önünde utanmaktan veya aşağılanmaktan korkmak
Bu korkular nedeniyle belirli sosyal olaylardan kaçınmak
Sosyal anksiyete bozukluğu çok yaygındır ve Amerikalı yetişkinlerin yaklaşık% 12’sini hayatlarının bir noktasında etkiler.

Sosyal kaygı, yaşamın erken dönemlerinde gelişme eğilimindedir. Aslında, teşhis edilenlerin yaklaşık% 50’si 11 yaşında teşhis edilirken,% 80’i 20 yaşında teşhis edilir.

Sosyal kaygısı olan insanlar, gruplar halinde veya yeni insanlarla tanışırken son derece utangaç ve sessiz görünebilir. Dışarıdan sıkıntılı görünmemekle birlikte, içlerinde aşırı korku ve endişe hissederler.

Bu soğukluk bazen sosyal anksiyetesi olan kişilerin züppe veya soğuk görünmesine neden olabilir, ancak bozukluk düşük benlik saygısı, yüksek özeleştiri ve depresyon ile ilişkilidir.

ÖZET: Sosyal durumlardan korkma ve kaçınma, en sık teşhis edilen anksiyete bozukluklarından biri olan sosyal anksiyete bozukluğunun bir işareti olabilir.

11. MANTIKSIZ KORKULAR

Örümcekler, kapalı alanlar veya yükseklikler gibi belirli şeylerle ilgili aşırı korkular bir fobinin işareti olabilir.

Bir fobi, belirli bir nesne veya durum hakkında aşırı endişe veya korku olarak tanımlanır. Duygu, normal çalışma yeteneğinizi etkileyecek kadar şiddetlidir.

BAZI YAYGIN FOBİLER ŞUNLARI İÇERİR:

Hayvan fobileri: Belirli hayvanlardan veya böceklerden korkma
Doğal çevre fobileri: Kasırga veya sel gibi doğal olaylardan korkma
Kan enjeksiyonu yaralanması fobileri: Kan, iğne, iğne veya yaralanma korkusu
Durumsal fobiler: Uçak veya asansör yolculuğu gibi belirli durumlardan korkma
Agorafobi, aşağıdakilerden en az ikisinden korkmayı içeren başka bir fobidir:
Toplu taşıma kullanmak
Açık alanlarda olmak
Kapalı alanlarda olmak
Sırada durmak veya kalabalığın içinde olmak
Evin dışında yalnız olmak
Fobiler, Amerikalıların% 12,5’ini hayatlarının bir noktasında etkiliyor. Çocuklukta veya gençlik yıllarında gelişme eğilimindedirler ve kadınlarda erkeklerden daha yaygındır.

ÖZET: Günlük işleyişi kesintiye uğratan mantıksız korkular, belirli bir fobinin işareti olabilir. Pek çok fobi türü vardır, ancak hepsi kaçınma davranışı ve aşırı korku duygularını içerir.

KAYGIYI AZALTMANIN DOĞAL YOLLARI

Kaygıyı azaltmanın ve kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olan birçok doğal yol vardır:

Sağlıklı bir diyet yemek: Sebzeler, meyveler, yüksek kaliteli etler, balıklar, kabuklu yemişler ve tam tahıllar açısından zengin diyetler, anksiyete bozuklukları geliştirme riskini azaltabilir, ancak tek başına diyet, muhtemelen bunları tedavi etmek için yeterli değildir.
Probiyotikler ve fermente gıdalar tüketmek: Alma probiyotikler ve yeme fermente gıdalar geliştirilmiş ruh sağlığı ile ilişkili bulunmuştur.

Kafeinin sınırlandırılması: Aşırı kafein alımı, özellikle anksiyete bozukluğu olan bazı kişilerde anksiyete duygularını kötüleştirebilir.

Alkolden uzak durma: Anksiyete bozuklukları ve alkol kötüye kullanımı güçlü bir şekilde bağlantılıdır, bu nedenle alkollü içeceklerden uzak durmaya yardımcı olabilir.

Sigarayı bırakmak: Sigara içmek, anksiyete bozukluğu geliştirme riskinin artmasıyla ilişkilidir. Sigarayı bırakmak, zihinsel sağlığın iyileştirilmesi ile ilişkilidir (47Güvenilir Kaynak, 48Güvenilir Kaynak).

Sık egzersiz yapmak : Düzenli egzersiz , anksiyete bozukluğu geliştirme riskinin daha düşük olmasıyla bağlantılıdır, ancak araştırmalar, daha önce teşhis konmuş kişilere yardımcı olup olmadığı konusunda karışıktır.

Meditasyon yapmaya çalışmak: Farkındalık temelli stres azaltma adı verilen bir tür meditasyon temelli terapinin , anksiyete bozukluğu olan kişilerde semptomları önemli ölçüde azalttığı gösterilmiştir.

Yoga yapmak: Düzenli yoga uygulamasının , anksiyete bozukluğu teşhisi konan kişilerde semptomları azalttığı gösterilmiştir, ancak daha yüksek kaliteli araştırmalara ihtiyaç vardır.

ÖZET: Yoğun besleyici bir diyet tüketmek, psikoaktif maddeleri bırakmak ve stres yönetimi tekniklerini uygulamak, anksiyete belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir.

PROFESYONEL YARDIM NE ZAMAN ARANMALI

Anksiyete zayıflatıcı olabilir, bu nedenle semptomlarınız şiddetliyse profesyonel yardım almak önemlidir.

Günlerin çoğunda endişeli hissediyorsanız ve yukarıda listelenen semptomlardan birini veya birkaçını en az altı ay yaşıyorsanız, bu bir anksiyete bozukluğunun belirtisi olabilir.

Semptomları ne kadar süredir yaşıyor olursanız olun, duygularınızın hayatınızı etkilediğini hissederseniz, profesyonel yardım almalısınız.

Lisanslı psikologlar ve psikiyatristler, anksiyete bozukluklarını çeşitli yollarla tedavi etmek için eğitilmiştir.

Bu genellikle bilişsel davranışçı terapiyi, anti-anksiyete ilaçlarını veya yukarıda listelenen bazı doğal tedavileri içerir.

Bir profesyonel ile çalışmak, endişenizi yönetmenize ve semptomlarınızı olabildiğince hızlı ve güvenli bir şekilde azaltmanıza yardımcı olabilir.

ÖZET: Hayatınıza müdahale eden kronik anksiyete semptomları yaşıyorsanız, profesyonel yardım almanız önemlidir.

Anksiyete bozuklukları, çeşitli semptomlarla karakterizedir.

En yaygın olanlardan biri, günlük işleyişi bozan aşırı ve müdahaleci endişelerdir. Diğer belirtiler arasında ajitasyon, huzursuzluk, yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü, asabiyet, gergin kaslar ve uyku güçlüğü sayılabilir.

Tekrarlayan panik ataklar panik bozukluğuna işaret edebilir, sosyal durumlardan korkmak ve kaçınmak sosyal anksiyete bozukluğuna işaret edebilir ve aşırı fobiler belirli fobi bozukluklarının bir işareti olabilir.

Hangi tür anksiyeteye sahip olursanız olun, lisanslı bir sağlık uzmanıyla çalışırken rahatlatmak için kullanabileceğiniz birçok doğal çözüm vardır.