Gündem

Ankara Valiliğinden Yeni Karar: O Kısıtlama Kaldırıldı

Ankara Valiliği tarafından çok önemli bir açıklama yapılarak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan karar kamuoyu ile paylaşıldı. Bu bağlamda 18 yaş altı gençlerin kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin karar duyuruldu.

Ankara Valiliğinin resmi web adresi üzerinden çok önemli bir duyuru yayımlandı. Bu duyuruda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan karar duyuruldu. Bu karar doğrultusunda 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerin şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerinde yanlarında veli/vasisi bulunması şartı kaldırıldı.

Ayrıca söz konusu karar metninde bu kapsamdaki çocuk ve gençlerimizin, karayolu, demiryolu, deniz veya hava yolu ile yapacakları seyahatlerin ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen (pandemi süreci öncesinde olduğu şekliyle) esaslar çerçevesinde yapılması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca kendi başlarına yolculuk yapacak çocuk ve gençlerimizin seyahatlerinde de toplu taşıma araçlarına yönelik İçişleri Bakanlığınca çıkarılmış olan Genelgeler ve Kurulumuz Kararları ile Koronavirüs Bilim Kurulu Rehberinde yer alan hususlara riayet edilmesine karar verildi.

YAYIMLANAN KARAR

İşte Ankara Valiliği tarafından yayımlanan karar:

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 10/07/2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. maddelerine göre, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarihli ve 8558 sayılı, 10.06.2020 tarihli ve 9138 sayılı Genelgeleri doğrultusunda Kurulumuzun 2020/40 sayılı Kararıyla o tarihte sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile seyahat izin belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecekleri, 2020/46 sayılı Kararıyla da 18 yaş altı çocuk ve gençlerimizle ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırılması hususları düzenlenmişti.

Gelinen aşamada, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili Bakanlıkların görüşleri doğrultusunda 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerimizin şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerinde yanlarında veli/vasisi bulunması şartının kaldırılabileceği İçişleri Bakanlığının 10.07.2020 tarihli ve 11173 sayılı Genelgesiyle tavsiye edildiğinden;

Bu çerçevede,

1- 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerimizin şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerinde yanlarında veli/vasisi bulunması şartının kaldırılmasına,

2- Bu kapsamdaki çocuk ve gençlerimizin, karayolu, demiryolu, deniz veya hava yolu ile yapacakları seyahatlerin ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen (pandemi süreci öncesinde olduğu şekliyle) esaslar çerçevesinde yapılmasına,

3- Kendi başlarına yolculuk yapacak çocuk ve gençlerimizin seyahatlerinde de toplu taşıma araçlarına yönelik İçişleri Bakanlığınca çıkarılmış olan Genelgeler ve Kurulumuz Kararları ile Koronavirüs Bilim Kurulu Rehberinde yer alan hususlara riayet edilmesine,

Alınan bu kararlara aykırı hareket edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanmasına, oy birliği ile karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu