Gündem

AK Parti’den önemli açıklama: Bu günler resmi tatil ilan edilecek!

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yargı reformu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hayatın her alanını kapsayacak bir reform olduğundan bahseden Özkan, gayrimüslim ya da farklı din ve inançta olan vatandaşların özel saydıkları günlerin resmi tatil ilan edileceğini duyurdu.

Yargı reformu AKP Merkez Yürütme Kurulu’na sunuldu. Söz konusu paket hakkında AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise önemli bilgilendirmelerde bulundu. Yeni paket ile beraber, temel hak ve özgürlüklerin işlerlik kazandırılmasını hedeflendiğini söyleyen Özkan, “Türkiye’de yaşayan gayrimüslim ya da farklı din ve inançta olan vatandaşlarımızın kendileri için kutsal sayılan ve ayinlerinin, bayramlarının olduğu günlerde resmi tatil getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Hayatın bir çok alanını kapsayacak olan paketten bahseden Özkan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye’de değil, Avrupa’da bile olmayan Türkiye’de yaşayan gayrimüslim ya da farklı din ve inançta olan vatandaşlarımızın kendileri için kutsal sayılan ve ayinlerinin, bayramlarının olduğu günlerde resmi tatil getiriyoruz. Kişi hak ve özgürlüklerinin genişlediği hususlar da yine bu pakette yer almaktadır.

Özel hayat güvence altına alınacak

Özel hayat güvence altına alınacak. Mülkiyet hakkına daha etkin koruma sağlayacağız. Arabuluculuk düzenlemesi genişleyecek. Toplumsal refahın artırılması, güçlendirilmesi, kırılgan kesimlerin korunması yine bu reformda yer alacak. Kadın, yaşlı, engelli, çocuk bunların özellikle pozitif ayırımcılıklarla korunmasına yönelik engelleri kaldıracağız. Bu konuda yerel yönetimlere bazı sorumluluklar verilecek. İnsan hakları konusunda üst düzey toplumsal farkındalık oluşturacağız.

Bu eylem planının 9 amacı ve bu 9 amacın ayrı ayrı 49 hedefi var. Paket idari düzenleme, yasal düzenleme ve uygulama öngörüyor. 374 faaliyet konusu öngörülüyor. Söz konusu faaliyetlerin 128 tanesi kanuni düzenleme ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesini gerektiriyor. 60 tanesi ‘ikinci mevzuat’ diye ifade edebileceğimiz yönetmelik yapılmasını gerektiriyor. 186 tanesi de idari faaliyet kapsamında çalışma öngörüyor. Yani merkezi hükümetimizin il ve ilçelerdeki teşkilatları ile yerel yönetimlerin kendi faaliyet alanlarında değişiklik öngörüyor