Ekonomi

Ailelere 2021’de de destek ödemesi yapılıyor! Başvuru şartları nelerdir?

Devlet ekonomik olarak zorlanan vatandaşlara Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemesi (SED) yapıyor. Ailelere çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek için bazı şartların sağlanması gerekiyor. Peki, 2021 de SED ödeme miktarı ne kadar? SED ödemelerinden faydalanmak için şartlar nelerdir?

Dar gelirli ailelerin zor durumda kalmamaları için devlet tarafından maddi destek yardımı yapılıyor. Bu ödemelerden biri de SED ödemeleri. Ancak SED ödemelerinden faydalanmak için bazı şartların sağlanması gerekiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı SED ödeme şartlarını resmi internet sayfası üzerinden açıkladı. İşte SED ödeme başvuru şartları ve ödeme miktarı

SED Ödemelerinden faydalanmak için şartlar nelerdir?

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

SED ödemeleri için başvuru nereye ve ne zaman yapılır?

İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

-Dilekçe
-T.C. Kimlik Numarası beyanı,
-Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi
-İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

Ödeme miktarları nasıl belirlenir?

Ödemeler Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereği belirlenen katsayılar çerçevesinde yapılır. Memur maaş katsayısının artışına bağlı olarak verilen ekonomik destek miktarında artış sağlanır.

SED ödeme miktarı ne kadar?

Okul öncesindeki öğrencilere 456.28 TL
İlköğretim düzeyinde olan öğrencilere  684.41 TL
Ortaöğretim düzeyinde olan öğrencilere 730.04 TL
Ortaöğretim düzeyinde olan ancak okula devam etmeyen öğrencilere  730.04 TL
Yükseköğretim düzeyinde olan öğrencilere  821.30 TL
Bakımdan ayrılan gençlere 365.02 TL’dir.