EkonomiGündemKamuManşet

Aile ve doğum yardımı almak isteyenler dikkat! İşte yardım ödeneği şartları!

Geçmiş tarihte doğum yapmış fakat bildirimini sağlamamış olan memurlar bu ödenekleri geri almak için araştırmalara başladı. Daha önce doğum yapıp izinle çıkan memurlar yardım süreci hakkında gerekli bildirim yapmazlar ise aile ve çocuk yardımlardan yararlanamıyor. Peki geçmiş doğum tarihi için geri dönük ödeme alınabiliyor mu? Geriye dönük ödeme almak için ne yapmak gerekiyor? Tüm detaylar açıklandı…

SGK'dan annelere çocuk parası yardımı yapılıyor! PTT çocuk parası ücreti sorgulama ekranı! İşte başvuru şartları… - Galeri - Takvim

Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği kapsamında çalışmayan eşi için eş yardımı, çocukları için de çocuk yardımı ödenmektedir. Ayrıca çocuğu doğan memurlara 657 sayılı Kanun kapsamında doğum yardımı adı altında ödeme yapılırken, söz konusu ödeme kapsamı ve miktarı yeniden düzenlenerek 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 2015 yılında eklenen ek 4. madde kapsamına alınmış, buna bağlı olarak 657 sayılı Kanundaki doğum yardımı ödemesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Geriye dönük aile yardımı ödeneğinde 3 ay sınırı

2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 35. maddesinde, “Aile yardımından yararlanılabilecek eş ve çocuk durumunda meydana gelen değişiklikleri daha sonraki tarihlerde bildiren personele, ilgili mevzuatı uyarınca aile yardımı ödeneği verilmesi koşullarının mevcut olması ve 15/01/2018 tarihinden öncesine taşmaması kaydıyla, anılan bildirime dayanılarak aile yardımı ödeneğinden yararlanabileceği tarihten önceki üç aya kadar olan dönem için de aile yardımı ödenekleri verilir.” hükmü yer almaktadır. Aynı hükme 2022 ve 2023 yıllarında uygulanacak 6. Dönem Toplu Sözleşmede de yer verilmiş olup bu hüküm kapsamında 2019 Ağustos ayında doğan çocuk için geriye dönük aile yardımı ödenmesi talep edilebilecektir. Ancak, aylıksız izinli süreler için bu kapsamda ödeme yapılması mümkün olmayacaktır.

Doğum yardım ödeneğinde süre sınırı var mı?

Diğer taraftan, 633 sayılı KHK’nin ek 4. maddesinde, Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılacağı hükme bağlanmış, doğum yardımının ödeme esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanınca belirlenmesi öngörülmüştür. Bu kapsamda Doğum Yardımı Yönetmeliği yürürlüğe konulmuş olup, Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrasında, doğum yardımı başvurusunun çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemine kayıt işleminin tamamlanmasını müteakip, başvuru yerlerine şahsen ya da iadeli taahhütlü posta ve ya kargo yoluyla yapılacağı, altıncı fıkrasında ise, her ne statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personelin başvuru dilekçesini çalıştığı kuruma teslim edeceği hüküm altına alınmıştır. Hem KHK hükmünde hem de Yönetmelikte doğum yardımı ödenmesinde hak düşürücü bir süre belirlenmediği için 2019 yılında doğan çocuk için ödeme yapılmasına bir engel bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı kapsamında 15 Ocak 2018 tarihi aşılmamak kaydıyla çalışılan süreler dikkate alınarak memura çocuğu için geriye dönük aile yardımı ödenmesi gerektiğini, ayrıca kuruma başvuru yapılarak 633 sayılı KHK’nin ek 4. maddesi kapsamında doğum yardımı ödemesinden yararlanılacağını değerlendirmektedir.