Ekonomi

Afyonkarahisar’da Ev Sahibi Olmak İsteyenler! TOKİ Güzel Haberi Verdi!

TOKİ, dar ve orta gelirli olan ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni projeler üretmeye devam ediyor. Toplu Konut İdaresi olarak bilinen TOKİ son olarak Afyonkarahisar ilinde yeni bir projeye imza attı. Afyonkarahisar ilinde 253 konut 14 dükkan satışa sunulacak. TOKİ projenin detaylarını açıkladı. İşte o detaylar…

TOKİ Afyonkarahisar Projesinin Detayları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından AFYON İLİ, SANDIKLI İLÇESİ 253 ADET KONUT VE 14 DÜKKAN kapsamında üretilecek 12 adet konut satışa sunulacaktır.

Proje Adı: AFYON İLİ, SANDIKLI İLÇESİ 253 ADET KONUT VE 14 DÜKKAN
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 10 adet , 3+1 konut 2 adet
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 – 26 Kasım 2021
Başvuru Bedeli: 1.000 TL – 2000 TL
Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Sadece Temerküz Şube ve e-Devlet üzerinden (eDevlet başvuruları 25 Kasım 2021 tarihinde sona erecektir.)
Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1,3+1
Kura Tarihi: 02 Aralık 2021
Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Sandıklı/Afyonkarahisar
Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 06 Aralık 2021 – 10 Aralık 2021
Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 15 Aralık 2021 – 17 Aralık 2021(Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)
Başvurular 1 kategoride kabul edilecektir;

1)“Diğer alıcı adayları” kategorisi
* Diğer Konut Alıcı Adayları İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği
takdirde kura ile belirlenecektir.
Detaylı satış fiyat ve koşulları TC. Ziraat Bankası AŞ. şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web
sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

1) Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, 02 Aralık 2021 tarihinde
başvuruda bulunanlar ve noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” çekim işlemleri
kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir. Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde “Konut Alma
Hakkı ve Belirleme Kurası” çekilmeyerek, İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından, kategori önceliğine
göre başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacaktır.
2) Kuranın çekileceği yer ve saati İdarenin web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyurulacaktır.
3) Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C.
sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki
çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır.
4) Başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartları aranacaktır.
5) Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru
yapılabilecektir; birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.
6) Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler, başvuru tarihleri arasında, yetkili banka şubelerine başvuru bedelini
ödeyerek, başvurdukları kategori ile ilgili “Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi” ni imzalayacaklardır
7) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması
nedeni ile başvuru sırasına göre 06 Aralık 2021 – 10 Aralık 2021 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak
sahipleri; peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında
sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini
imzalayacaklardır.
8) Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra konut sayıları kadar yedek alıcı belirlenecek, sözleşme
imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı
çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.
9) Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden
%5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir.
10) Borç bakiyesi, tercih edilen peşinat miktarına göre 180 ay boyunca aylık taksitler halinde ödenecektir. Borç
bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak
üzere yılda iki kez, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacaktır.
11) İlk taksit ödeme tarihi; Konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
12) İlk dönemsel artış tarihi; Konut teslim tarihine göre İDARE’ce belirlenecektir.
13) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş
(konut değişikliği) yapabileceklerdir.
14) Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin
ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
Konut alıcısı, Gayrimenkul’ ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden
sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.
15) Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 06 Aralık 2021, konut satın
alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 13 Aralık 2021, yedek
hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 14 Aralık 2021 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.
16) Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 aydır. Konutların anahtar teslimi, İdarece
belirlenecek ve ilan edilecek program dahilinde gerçekleştirilecektir.
17) Anahtar teslimi öncesinde KDV Kanunu uyarınca, KDV bedeli (%1) ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir.
18) Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK’nda öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme
(GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını
anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak
üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan
giderlerini ödemekle yükümlüdür.
20) Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve sözleşmedeki
bilgiler esas kabul edilecektir.
21) Konut alıcıları sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl
sonra devir edebileceklerdir.
İdare gerek görmesi halinde satışa sunulan konutlardan bir kısmını veya tamamını satıştan çekmeye yetkilidir.
Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.
İnternet sayfamızda yayımlanan planlar tanıtım amaçlıdır. Konutların brüt ve net m² büyüklükleri satış listelerinde
gösterilmiştir. Brüt ve net m² hesabı yürürlükteki son İmar Yönetmeliğindeki kriterlere göre yapılmaktadır. Net m²
hesabı sıva imalatının yerinde uygulama kalınlığına göre farklılık gösterebilir.
AYRINTILI BİLGİ İÇİN : TOKİ Web Sayfası, www.toki.gov.tr ve Bilgi Hattı : 444 86 54