Kamu

Açıktan atama ile memur alımı yapılacak: Mühendis, Mimar, Tekniker, Zabıta Memuru!

Açıktan atama ile memur alımı duyurusu yapıldı. Belediye tarafından verilen ilanda alımların, mühendis, mimar, tekniker, zabıta memuru kadrolarında gerçekleştirileceği bildirildi. Kadrolara başvuruda bulunmak isteyenlerin ise önlisans veya lisans mezunu olması gerekiyor.

Yalova ili Kadıköy Belediye Başkanlığı, mühendis, mimar, tekniker, zabıta memuru kadrolarında personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapacak olan adayların en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerektiği bildirildi. İlanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyanlar, 13 Ağustos 2021 tarihine kadar başvurularını yapabilecekler.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) Zabıta memuru kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Zabıta Memuru kadrosu için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

Başvuru Formu belediyemizin internet adresi www.yalova-kadikoy.bel.tr temin edilecektir.

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 09.08.2021 – 13.08.2021 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.30-17.30 arasında) Belediyemiz Yalova İli Merkez İlçesi Kadıköy Beldesi Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No: 37 Kadıköy/YALOVA adresinde yer alan Kadıköy Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaatlarını yapabileceklerdir.

b) Elektronik ortamda belediyemiz info@yalova-kadikoy.bel.tr internet adresine gönderilecektir.

c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Kadıköy Beldesi Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No: 37 Kadıköy/YALOVA adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

e) Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Kadıköy Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini

tamamlayacaklardır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

f) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

g) Duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.