Gündem

81 ile yazı gönderildi: İzinli sayılacaklar!

Türkiye’de 2 Mart’ta atılan normalleşme adımlarının ardından MEB harekete geçti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 81 ile yazı gönderildi. Gönderilen yazıda idari izinlerle ilgili bilgiler paylaşıldı. MEB, yönetici olmayan 60 yaş üstü personelin, kronik hastalığı olanların ve hamile personelin idari izinli sayılacağını duyurdu. Bu kapsamda kimlerin idari izinli sayılacağı netleşti.

İşte MEB tarafından 81 ilin Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilen kararın detayları;

Bilindiği üzere 01.03.2021 tarihli ve 31410 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilgi (a) Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde 02.03.2021 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlayacakları bildirilmiştir.

Bu normalleşme sürecinde personelden;

– Yöneticiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar,
– Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızdan alınacak belge) bulunanlar,
– Hamile personelin gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde, idari izinli sayılacaktır.
Bu kapsamda, idari izinli sayılanlar;
– Bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak, bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır.
– Bu personel, amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacaktır.
– İlgili birim tarafından gerekli tedbirler alınarak uzaktan çalışma yöntemiyle çalıştırılabilecektir.
– Hizmetlerine ihtiyaç duyulduklarında çağrıldıkları anda görevlerine döneceklerdir.
Diğer taraftan, 26.08.2020 tarihli ve 31225 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilgi (b) Genelge 01.03.2021 tarihli ve 31410 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilgi (a) Genelge ile yürürlükten kaldırıldığından ilgi (c) onay ile yürürlüğe konulan “Milli Eğitim Bakanlığı Covid-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul ve Esaslar” da yürürlükten kaldırılmıştır.