GündemManşet

81 il Valiliğine lokanta, restoran, kafeterya, pastane gibi işletmeler için genelge gönderildi!

Corona virüsü salgınında kontrollü normalleşme dönemine geçildi. Bu dönemde bazı kurallara uymak üzere lokanta, restoran, kafeterya, pastane gibi işletmeler tekrar faaliyete geçti. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı 81 il Valiliğine yeni bir genelge gönderdi. Genelgede ülke genelinde yeme içme yerlerine yönelik olarak bugün gerçekleştirilecek denetimlerle ilgili hususlar belirtildi.

Pandemi ile mücadelede işletmelerin corona virüsü kurallarına uyup uymadıklarına dair denetimler yapılıyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine yeme içme yerlerine yönelik olarak bugün gerçekleştirilecek “dinamik denetim” ile ilgili genelge gönderdiği öğrenildi. Söz konusu genelgede bugün lokanta, restoran, kafeterya, pastane gibi işletmelerde gerçekleştirilecek denetimler ile ilgili hususlar belirtildi.

Denetimler nasıl yapılacak?

1. Yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerlerine yönelik olarak 02 Nisan 2021 Cuma gunu bütün il ve ilçelerde vali ve kaymakamların koordinesinde azami ekip ve denetim personelinin (tüm kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen denetim personeli ile belediye/il özel idaresi denetim ekipleri ve oda denetim ekipleriyle birlikte) katılımıyla gün boyu sürecek tematik denetim faaliyeti gerçekleştirilecek.

2. Denetimlerde bu işyerlerinde başta aynı masada aynı anda oturabilecek kişi sayısına riayet edilip edilmediği olmak üzere, bu işyerlerinin açık ve kapalı alanları için ayrı ayrı olacak şekilde Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) % 50 kapasite sınırlanmasına uyulup uyulmadığı, buna göre oturma düzeninin planının hazırlanıp müşterilerin görebileceği şekilde asılıp asılmadığı, bu işyerlerine girişte HES kodu sorgulamasının yapılıp yapılmadığı ve genel olarak bu işyerlerinde salgınla mücadele tedbirlerine uyulup uyulmadığı hususlarına özellikle dikkat edilecek.

3. İşyerlerinin ve vatandaşların kurallara uymaya/sorumlu davranmaya davet eden rehberlik edici bir yaklaşım sergilenecek. Denetimlerde, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari işlem tesisinden imtina edilmeyecek.

4. Denetim çalışmaları sonucunda yürütülen faaliyetlere dair veriler İSDEM’e anlık olarak girilecek ve sonuçlar İSDEM yazılımı üzerinden ilçe, il ve ülke geneli açısından analiz edilecek.

5. Denetim ekiplerinin oluşumunda başta belediyeler ve il özel idareleri olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının imkan ve kabiliyetlerinden azami seviyede istifade edilecek. Meslek odalarının denetim sürecine aktif katılımı teşvik edilecek.