Kamu

62 Sözleşmeli personel alımı için ilan verildi: 15 gün içerisinde başvurulması gerekiyor!

Kamuya bağlı olarak çalışmak isteyenler ilan araştırması yapıyorlar. Trakya Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alımı için ilan verdi. 5 Haziran’da yani dün Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre 15 gün içerisinde başvuruların yapılması gerekiyor.

Trakya Üniversitesi eczacı, hemşire, sağlık teknikeri, laborant, röntgen teknisyeni, diğer sağlık personeli kadrolarında alım yapacak. İlana başvuruların 15 gün içerisinde yapılması gerekiyor.

Başvuru şartları

1- T.C. vatandaşı olup, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- Adaylar hemen göreve başlatılacağı için göreve başlamasına engel bir durumunun
olmaması (Sağlık Dahil).
4- Nöbet usulü ve vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.
5- Müracaat edilecek unvan için aranılan başvuru şartlarını taşıyor olmak.
6- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde (belirlenen istisnalar hariç) sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

ECZACI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Birden fazla başvuru olması durumunda bu pozisyon için sınav yapılacak olup, tarih, saat ve yeri ayrıca belirtilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE İSTENİLEN BELGELER

Adayların bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1- Kimlik Belgesi fotokopisi,
2- Diploma veya çıkış belgelerinin fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınacak belgeler geçerlidir),
3- Başvurulan unvan için istenmiş ise sertifika, çalışma ve tecrübeye ilişkin belge (Sertifika Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği uyarınca düzenlenmiş olmalıdır)
4- Lisans mezunları 2020 KPSSP3 puanını, Ön lisans mezunları 2020 KPSSP93 puanını, Ortaöğretim mezunları 2020 KPSSP94 puanını gösteren belge
5- 1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Başvuru sırasında Beyan Formu doldurtulacağından posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)