Ekonomi

5 Yılı dolmamış vatandaşlar başvursun: Devlet bunu yapana bir kerelik bin 250 TL ödüyor!

Devlet tarafından yapılan yardımlar hakkında araştırma yapanları ilgilendiriyor. Devlet sadece bir kez bin 250 TL’lik ödeme yapıyor. Bu ödemeyi almak isteyenlerin ise 5 yıl içinde başvurması gerekiyor.

Devlet yakınını kaybetmiş vatandaşlara 2022 yılında bin 250 TL ödeme yapıyor. Ödemeler sadece 1 kez ve hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde başvuranlara gerçekleştiriliyor.


Söz konusu yardım sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine yapılıyor. Ödemeler için başvurular ise dilekçe ile sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine gerçekleştiriliyor.

Ödemeden faydalanmak isteyenlerin sağlaması gereken şartlar:

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, veya

Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken, veya

Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken,
ölen sigortalının hak sahiplerine verilir.
360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır.