GenelKamu

5 yıl içinde başvurulması gerekiyor: Sigorta girişi olanların yakınlarına 918 TL ödeme yapılıyor!

Devlet tarafından vatandaşlara bazı durumlarda mağduriyetleri önlemek için ödemeler yapılıyor. Bu ödemelerden biri de cenaze yardımı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sigorta girişi olanların yakınlarına cenaze ödemesi yapılıyor. 2021 yılında zamlanan ödemeler 918 TL olarak gerçekleştiriliyor.

Pandemi nedeniyle Türkiye’de her gün binlerce kişi hayatını kaybediyor. Ancak birçok kişi devlet tarafından verilen cenaze ödeneği hakkında yeterli bilgiye sahip değil. Devlet sigorta girişi olan vatandaşların yakınlarına cenaze ödeneği veriyor. Ancak ödenekten faydalanmak için başvuruların 5 yıl içerisinde yapılması gerekiyor. 2020 cenaze ödeneği miktarı 801 TL olarak ödenen cenaze yardımları 2021 yılında 918 TL’ye çıkarıldı.

Cenaze ödeneği şartları nelerdir?

Cenaze ödeneği;

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, veya
Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken, veya
Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken,
ölen sigortalının hak sahiplerine verilir.
360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır.

918 TL Cenaze Ödeneği Kimlere Ödenir?

Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

Cenaze ödeneğinin sayılan kişilere ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, onaylanan tarifeyi geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

Cenaze Ödeneğinden Yararlanmak İçin Nasıl Başvurulur?

918 TL cenaze ödeneği verilebilmesi için, hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerekir. Sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse dilekçeyle birlikte sigortalının ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca düzenlenen ölüm belgesinin Kuruma verilmesi gerekir.

SGK cenaze ödeneği hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.