GündemKamu

5 Nisan 2021 Pazartesi Resmi Gazete yayımlandı! Yeni kararlar açıklandı

Herkesi ilgilendiren kararın yer aldığı 5 Nisan 2021 Pazartesi Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete içerisinde yeni kararların yer aldığı görüldü.

5 NİSAN RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

Resmi Gazete içerisinde ilk başta Yürütme ve İdare Bölümü başlığı altında Yönetmelikler kısmında Akdeniz, Bursa Uludağ, Dokuz Eylül Üniversitesi başta olmak üzere 11 farklı yönetmelik kararı yer aldığı görüldü. Bu yönetmelik kararları arasında, Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve İş Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik, Bursa Uludağ Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) Yönetmeliği, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yer aldı. Diğer yönetmelik kararları ise şöyle:

– İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Kırklareli Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
– Mersin Üniversitesi Deniz Araştırmaları ile Hidrografik Ölçmeler ve İnsansız Deniz-Hava Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

RESMİ GAZETE İLAN BÖLÜMÜ

Resmi Gazete içerisinde bulunan İlan bölümü kısmında ise ilk olarak Yargı ilanları, Artırma, Eksiltme ve İhale ilanları ve Çeşitli ilanlar yer aldı. Yargı ilanları bölümünde Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesi
tarafından verilen kararlar yer aldı.

Ayrıca Artırma, Eksiltme ve İhale ilanları bölümünde, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden, Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden ve İzmir İli Bergama Belediye Başkanlığından ihale ilanları yer aldı.

AKADEMİK VE İŞÇİ PERSONEL ALIM İLANLARI YAYIMLANDI

Son olarak Çeşitli ilanlar kısmında ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden ihalelere katılmaktan yasaklama kararı, Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden, Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden akademik personel alım, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından, TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı.

RESMİ GAZETE KARARLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ