Kamu

4a ve 4b sigortalı olanlar dikkat: Çalışırken hasta olanlar için uygulanıyor!

Türkiye’de milyonlarca çalışan hakları hakkında yeterli bilgiye sahip değiller. Ancak 4/a ve 4/b sigortalılık statüsüne tabi sigortalılar için hastalık hali sigortası uygulanıyor. Peki, bu sigortadan kimler faydalanabiliyor? Hastalık sigortası ne zaman sona eriyor. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamalara göre hastalık sigortasının detayları…

4/a ve 4/b sigortalılık statüsüne tabi sigortalıların, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıkları olanlar hastalık sigortasından faydalanabiliyorlar. Ancak bir çok vatandaş hastalık sigortası ile beraber sağlanan hakları bilmiyorlar. Oysa Hastalık sigortasından sigortalıya, hastalık hali nedeniyle çalışmaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor.

Hastalık Sigortasının Kapsamında Bulunan Sigortalılar Kimlerdir?

4/a sigortalılık statüsüne tabii sigortalılar
Aday çırak, çırak ve stajyerler,
Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri
İntörn öğrenciler
Ev hizmetlerinde çalışanlardan ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar
hastalık sigortasının kapsamında bulunmaktadır.
4/b sigortalılık statüsüne tabi sigortalılara 5510 sayılı Kanuna göre hastalık sigorta kolundan geçici iş göremezlik ödeneği verilmemektedir.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nedir?

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir.

Geçici iş göremezlik ödeneği; sosyal sigortacılık bakımından, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigorta kollarından istirahatli bulunan sigortalıya işten kaldığı günler için Kurumca ödenen parasal yardımdır.

Geçici iş Göremezlik Ödemeleri Ne Kadardır?

Hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği; Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla sigortalıya ortaya çıkan iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için verilmektedir.

Hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği,

Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı,
Ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisidir.

Geçici İş Göremezlik Ödeneğinden Faydalanmak İçin Şartlar Nelerdir?

Geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için;
İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi, İş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,
Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması,
gerekmektedir.

Sigortalılık Niteliği Ne Zaman Sona Erer?

Hastalık halinde sigortalılık niteliği;
Sigortalının Kanuni ücretsiz izinli olması, greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde, bu hallerin sona ermesini,
Diğer hallerde ise hizmet akdinin sona erdiği tarihi veya terk tarihini,
takip eden onuncu günden başlanarak yitirilmiş sayılır.
Sigortalılık niteliğinin sona erdiği tarihten sonra hastalık hali nedeniyle alınan istirahat raporlarına, ilk istirahat raporu ya da devam raporu olup olmadığına bakılmaksızın geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez.

Geçici iş Göremezlik Ödemeleri Nereden Yapılmaktadır?

Geçici iş göremezlik ödenekleri anlaşmalı banka şubeleri aracılığı ile yapılmaktadır.
Geçici iş Göremezlik Ödeneğinden Faydalanmak İçin Nasıl Müracaat Edilir?
4/a sigortalılık statüsüne tabii sigortalıların geçici iş görmezlik ödeneğine ilişkin işlemleri e-ödenek programı ile elektronik ortamda yapılmaktadır.