Gündem

4/a ve 4/b Sigortalı olanlar: Başvuruya gerek yok, bu durumda devlet hesabınıza para gönderecek!

Devlet çeşitli durumlarda vatandaşlara ödemeler gerçekleştiriyor. 2022 Yılında 4/a ve 4/b sigortalılık statüsüne tabi sigortalılara yapılan ödemelerde bunlar arasında yapılıyor. Analık hali ödemeleri ile ilgili birçok vatandaş ise yeterli bilgiye sahip değil.

Türkiye’de sigortalı çalışanlara gebelik durumunda ödemeler yapılıyor. Analık hali ödemeleri hakkında ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) internet sayfası üzerinden bilgilendirmelerde bulundu.


SGK açıklamalarında göre, doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve engellilik halleri analık hali kabul ediliyor. Bu kapsamda bulunan vatandaşlara geçici iş göremezlik ödeneği ve emzirme ödeneği ödemesi yapılıyor. Ödemeler anlaşmalı bankaya sigortalının T.C kimlik numarasına tanımlanarak yapılıyor.

Analık Sigortasının Kapsamında Bulunanlar

4/a sigortalılık statüsüne tabi sigortalılar
4/b sigortalılık statüsüne tabi sigortalılar
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinde çalışan hükümlü ve tutuklular
Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri
Ev hizmetlerinde çalışanlardan ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar
analık sigortasının kapsamında bulunmaktadır.