Gündem

360 gün şartını sağlayanlara ödeme! İşte detaylar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşlara yönelik sunduğu destekler kapsamında 360 gün şartını sağlayanlara cenaze yardımı sağlıyor. Bu yardım, vefat eden sigortalının yakınlarına maddi bir destek sunmayı amaçlıyor. İşte detaylar:

SGK’nın Cenaze Yardımı Koşulları

SGK, vatandaşların vefatı durumunda ailelerine sağladığı tek seferlik cenaze yardımının koşullarını açıkladı. Bu yardımdan faydalanabilmek için şu şartların karşılanması gerekiyor:

  • Sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı sonucu vefat etmiş olması veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almış olması,
  • Vefat edenin en az 360 gün süreyle malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinin ödenmiş olması.

Kimler Cenaze Yardımından Faydalanabilir?

Cenaze yardımı öncelikle vefat eden sigortalının eşi, ardından çocukları, ebeveynleri ve kardeşleri olmak üzere sırasıyla yakınlarına ödenir. Cenazenin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda ise, belgelenen masraflar bu kişilere ödenebilir.

Cenaze Ödeneği Başvuru Süreci

Cenaze yardımından faydalanmak isteyen hak sahipleri, Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile başvuruda bulunmalıdır. SGK, cenazenin yakın akraba dışında birisi tarafından kaldırılması durumunda ise dilekçe ile yapılan başvuruları kabul ediyor.

Cenaze Ödeneği Miktarı ve Güncelleme

2024 yılı için SGK tarafından belirlenen cenaze ödeneği miktarı 3.385,00 TL’dir. Bu miktar, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi’nin değişim oranına göre her yıl güncellenmektedir.

Emekli Sandığı Cenaze Yardımı

Emekli Sandığı’na tabi emekliler için ölüm yardımı miktarı da belirlenmiştir. Bu yardım, emeklinin maaşından daha az olmamak üzere hesaplanır ve makam, temsil ve görev tazminatları hariç tutulur.

Cenaze Ödeneğinde Zaman Aşımı

Cenaze ödeneği ile ilgili haklar, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde kullanılmazsa zaman aşımına uğrar. Bu nedenle, hak sahiplerinin başvuru süresini dikkate almaları önemlidir.