Kamu

35 yaşını doldurmamış olanlar dikkat: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu personel alımı yapacak!

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu personel alımı için ilan verdi. Kurum tarafından verilen ilanda, Merkez Teşkilatı Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere, yarışma sınavı ile 7. dereceden 5 adet Müfettiş Yardımcısı alınacağı bildirildi. Başvurular ise 20 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecek.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Müfettiş Yardımcısı alımı için ilan verdi. Verilen ilanda 35 yaşını doldurmamış olanların başvurabileceği bildirildi. İlanda belirtilen şartları taşıyanlar, 20 Ağustos 2021 tarihi 23:59’a kadar www.tki.gov.tr web sitesinde duyurular bölümünde yer alan başvuru linki üzerinden başvuru gerçekleştirebilirler.

SINAVA GİRİŞ KOŞULLARI:

a) Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde yazılı koşulları taşımak,

b) Üniversitelerin Maden, Jeoloji, Jeofizik, Kimya, Makine, İnşaat veya Elektrik Mühendisi yetiştiren fakülteleri veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı eğitim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) Sağlık durumu her türlü yolculuk ve iklim koşullarında görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olmak,

d) 2021 yılının Ocak ayının birinci gününde 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 ve daha sonra doğanlar sınava girebileceklerdir.

e) Taksirli suçlar dışında hürriyeti kısıtlayıcı bir ceza ile hükümlü olmamak,

f) ÖSYM tarafından 14-20-21 Temmuz 2019 veya 6-12-13 Eylül 2020 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre KPSS 1 puan türünde en az 80 puan ile birlikte sınav tarihi itibarı ile İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden biri olmak üzere Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) (veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan) en az 70 puan aldığına yönelik geçerli belgeye sahip olmak,

Başvuru için gerekli belgeler:

Sınav başvurusu, adaya ait son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,

KPSS Sonuç Belgesi,

Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi,

e-devlet sistemi üzerinden alınacak kare kodlu mezuniyet belgesi,

Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı ile bağlantıda bulunan başvuru formu ve eklerinin kişinin kendi el yazısıyla doldurularak istenen formatta sisteme yüklenmesi suretiyle tamamlanacaktır.