Ekonomi

2022 yılı için duyuruldu: Ziraat Bankası’nda parası olan herkesi için açıklandı!

Türkiye’de milyonlarca vatandaş kamu ve özel bankaların bankacılık hizmetlerinden faydalanıyorlar. Bu kapsamda Ziraat Bankası önemli bir duyuruda bulundu. Yazılı açıklamada bulunan banka, 2022 yılında zamanaşımına uğrayacak olan yatırım hesapları listesinde adı soyadı veya hesap bilgisi bulunan müşterilerin şubelere başvurması gerektiği bildirildi.

Ziraat Bankası’nda parası olanlar için önemli bir duyuru yapıldı. Banka 2022 yılında zamanaşımına uğrayacak olan yatırım hesapları arasında bilgisi olanların şubelere başvuruda bulunması gerektiğini duyurdu.

Kamu bankası konu hakkındaki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

27 Şubat 2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinin 24. maddesinde “Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) gelir kaydedilir” denilmektedir.

Zamanaşımına uğrayacak yatırım hesapları listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin YTM’ye devir yapılacak tarihten önce şubelerimize başvurmaları gerekmekte olup, listede belirtilen tarihe kadar işlem yapılmaması halinde yatırım hesaplarındaki her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir.

Ziraat Bankası müşterileri paraları Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilmeden önce kimlikleri ile şubelere giderek paralarını kurtarabilir. Söz konusu listede bilgilerinin yer alıp almadığını merak edenler, kamu bankasının resmi internet sayfasını ziyarette bulunabilirler.